MP3 gir CD-lyd på nett

MP3-teknologien gjør det mulig å hente musikk med høy kvalitet over Internett. Mens teknologien kan revolusjonere fremtidens lyddistribusjon, åpner den også for storstilt tyvkopiering på nettet.

MP3-teknologien gjør det mulig å hente musikk med høy kvalitet over Internett. Mens teknologien kan revolusjonere fremtidens lyddistribusjon, åpner den også for storstilt tyvkopiering på nettet.

En lite kjent utvidelse av en lydkomprimeringsteknikk, MPEG-2 Audio Layer-3 (MP3), har åpnet døren for å sende store mengder musikk med CD-kvalitet over Internett. Teknikken gjør det også mulig å pakke flere kommersielle musikk-CD-er inn på en enkel CD-plate. Dette har ført til en stor økning i piratkopieringen av musikk, spesielt i student- og hackermiljøer.

På Internett kan man nå finne hundrevis av nettsteder som inneholder digital musikk. Innholdet spenner seg fra Mozart til de siste listetoppene. Alt blir illegalt reprodusert og distribuert.

Det imponerende 12:1 komprimenringsforholdet MP3 tilbyr har gjort metoden til en populær teknikk blant Internett-brukere. Programvare for avspilling, koding og opptakere av MP3 er lett å få tak i på nettet.

Men den voldsomme mengden av MP3-filer som nå svømmer over nettet, har også medført at musikkindustrien har satt fokus på teknikken, som for musikkindustrien kan bety store tap av inntekter. Ifølge Recording Industry Association of America (RIAA), en interesseorganisasjon for musikkbransjen i USA, kan tapene i forbindelse med piratkopiering av musikk på verdensbasis være så store som 2 milliarder dollar i året. Hvor stor andel av dette som skyldes bruk av MP3 er ennå ukjent.

Ifølge EE Times ble en rekke av nettstedene som tilbød MP3-filer, tidligere i år advart av RIAA mot å levere ulovlig musikkmateriale. Dette hadde ingen merkbar virkning, og RIAA har derfor gått til sivilt søksmål mot de tre største MP3-nettstedene. Bekjeden nå er at de mener alvor.

I etterkant av at søkmålene ble kjent, ble en rekke nettsteder stengt, angivelig i frykt for å bli saksøkt. Men en anonym kilde som EE Net har vært i kontakt med, tror ikke piratvirksomheten vil stoppe.

-Når nettstedene blir truet med rettslige oppgjør, vil de gå enda lenger under jorden, og allikevel vil folk få tak i det de vil gjennom søkemaskiner rundt på nettet.

Det er ifølge EE Times i hovedsak studenter som driver MP3-nettstedene. Årsaken er at de fleste universiteter og høyskoler har raske linjer til Internett og at det derfor er lett for en student å sette opp et nettsted som klarer de store datamengdene det tross alt er snakk om. En stor del av brukerne er også studenter. Studenter har gjerne dårlig økonomi og er derfor ofte svært interesserte i å få ting så billig som mulig.

Til tross for piratkopieringen, ser enkelte innen musikkindustrien på MP3 over Internett som en mulig distribusjonsmåte av musikk i framtiden.

- Det faktum at folk nå kan hente ned og lytte på lyd og musikk som ikke kan skilles fra en CD, kan revolusjonere media-distribusjonsprosessen, sier David Weekly, grunnlegger av the MP3 Audio Consortium, til EE Times.

- Det endrer folks formening om hva en datamaskin kan gjøre og presenterer et helt nytt felt innen markedet.

Konsortiet ønsker å etablere kompresjonsmetoden som det dominerende formatet for musikkutveksling og relatert handel over Internett.

Weekly har nylig vært med å opprette et selskap, Universal Digital Media Inc., som har til mål å gjøre CD-en avlegs.

- Vi vil prøve å samle sammen verdens største samling av musikk ved å gå til plateselskapene og spørre dem om rettighetene, for så å distribuere dem digitialt, sier Weekly.

Spørsmålet er om både plateselskapene og brukerne er interessert.

- Hvorfor måtte betale når man kan få det gratis et annet sted? ser ut til å være gjennomgangstemaet i kritikken.

MP3 filer er komprimert ved et 12:1 forhold for å få lyd med CD-kvalitet. Dette betyr at de omtrent 60MB en vanlig melodi tar, blir konvertert ned til en enkel 5MB fil. Fordelen er åpenbar.

MP3 audio fungerer ved å bruke "psyko-akustisk" komprimering som fjerner informasjon fra signalet som det menneskelige øret ikke kan oppfatte.

Til toppen