MPEG-4 gir mobil bildetelefon

Standardiseringskomitéen som arbeider med bilde- og lydkodingsteknikken MPEG-4, har tatt et langt skritt i riktig retning. Med MPEG-4 blir det blant annet mulig å konstruere mobiltelefoner for både bilde og lyd.

Standardiseringskomitéen som arbeider med bilde- og lydkodingsteknikken MPEG-4, har tatt et langt skritt i riktig retning. Med MPEG-4 blir det blant annet mulig å konstruere mobiltelefoner for både bilde og lyd.

De endelige spesifikasjonene for den kommende MPEG-4-standarden blir spikret i november, ifølge kilder i Ericsson som sitter i standardiseringskomitéen.

MPEG (opprinnelig Moving Pictures Experts Group) er en arbeidsgruppe som opererer innenfor den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og IEC (International Electrotechnical Commission). Siden gruppen startet sitt arbeid i 1988 har MPEG fått gjennomslag for de to mye brukte multimediastandardene MPEG-1 (ISO/IEC 11172) og MPEG-2 (ISO/IEC 13 818).

Til forskjell fra dagens MPEG-1- og MPEG-2-standarder, benytter ikke MPEG-4 noen spesifikk komprimeringsalgoritme. MPEG-4 minner mer om et språk for koding av tredimensjonale objekter, filmer og lyd - ikke helt ulikt VRML (virtual reality modelling language).

Strukturen rundt MPEG-4 vil bli bygget opp rundt fire elementtyper - kalt MPEG-4 Syntactic Description Language (MSDL) - som er et sett med verktøy, algoritmer og et antall "profiler". MPEG-4-gruppen beskriver en profil som "en algoritme eller en kombinasjon av algoritmer, som er innskrenket på en spesiell måte for å adressere en bestemt klasse av applikasjoner". Bruk av slike profiler har flere fordeler - deriblant sikrer det en kjapp kommunikasjonoppstart, samt at systemer lettere kan optimaliseres for bestemte brukerprofiler.

Den første skissen til MPEG-4, det såkalte "Committee Draft", skal foreligge i november 1997, mens arbeidet med den endelige internasjonale standarden etter planen skal være ferdig i november 1998. Med MPEG-4-standarden åpnes en helt ny verden for utviklere spesielt innen mobilkommunikasjonsområdet.

Nye produkter som vil dukke opp i kjølvannet av MPEG-4-standarden vil typisk være mobilt kommunikasjonsutstyr med interaktive multimediaegenskaper, bærbare videotelefoner, audiovisuelt kommunikasjonsutstyr, nye produkter for å sende elektronisk post med multimedia, mer avanserte elektroniske aviser - for ikke å snakke om nye, avanserte produkter for spillmarkedet.

En gruppe i Telenor FoU er med i utviklingen av MPEG-4 gjennom sin deltakelse i det såkalte MoMuSys-prosjektet (EU-ACTS). MoMuSys utvikler programvare for flere deler av MPEG-4, deriblant videoprogramvare (koder og dekoder) og systemprogramvare (MSDL-klasser og viewer).

Til toppen