MPEG-7: Mer oversiktlig multimedia

ISO arbeider nå med å lage en standard for å gjøre det lettere å finne fram til relevant multimedia. Den kommende standarden kalles MPEG-7

ISO arbeider nå med å lage en standard for å gjøre det lettere å finne fram til relevant multimedia. Den kommende standarden kalles MPEG-7

Stadig mer audiovisuell informasjon blir nå tilgjengelig fra mange forskjellige kilder over hele verden. Samtidig ønsker folk å bruke informasjonen til forskjellige formål. Men før man kan bruke informasjonen, må man finne den. Samtidig gjør den stadig økende mengden av slik informasjon at det blir stadig vanskeligere å skille ut det man er på jakt etter.

Dette er bakgrunnen for den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISOs arbeid med MPEG-7, eller mer formelt "Multimedia Content Description Interface".

ISO skal med MPEG-7 lage en standard for å beskrive multimediadataene slik at de enkelt både kan lokaliseres og filtreres.

Foreløpig ser det ut til at MPEG-7 vil bli en standard for tre ting:

  • Et sett med beskrivelser og beskrivelsesskjemaer
  • Et språk for å spesifisere beskrivelsesskjemaene, også kalt DDL (Description Definision Language)
  • Et skjema for koding av beskrivelsen

Det understrekes fra ISOs side at MPEG-7 kun sikter mot å standardisere et grensesnitt for å beskrive innholdet i multimediafiler. Dette betyr at MPEG-7 ikke vil lage tilsvarende beskrivelser for tekstinformasjon. Likevel vil det vurderes om eksisterende løsninger for å beskrive tekstdokumenter skal støttes gjennom egnede grensesnitt mellom de to forskjellige klassene av beskrivelser.

MPEG-7 skal støtte en rekke forskjellige former for multimedia, inkludert naturlig video, stillbilder, 3D-modeller, animasjon, musikk, atomiske lydeffekter, tale og symbolske lydrepresentasjoner (MIDI).

Målet er å ha MPEG-7 klar som en internasjonal standard i november år 2000.

(Kilde: ISO)

Til toppen