MS dropper Java for Mac og Unix

Microsofts nettleser Internet Explorer for Mac og Unix skal heretter skipes uten Java virtuell maskin.

Nettleseren vil i stedet legges opp slik at brukeren kan knytte den til andre Java virtuelle maskiner (JVM) på sine systemer. Det finnes JVM for Mac og Unix som er uavhengig av dem som tilbys i nettlesere.

Microsoft begrunner denne endringen med juridiske og teknologiske forhold i kjølvannet av det rettslige pålegget om innen 90 dager kun å tilby Java-produkter som retter seg etter Suns definisjon av standard Java.

Microsoft har allerede gitt Internet Explorer 5.0 en arkitektur som tillater brukeren å velge mellom ulike JVM. Det nye er følgelig at selskapet nå varsler at man ikke vil tilby en egen JVM for Mac og Unix.

Denne avgjørelsen strider mot de første signalene Microsoft ga da det rettslige pålegget om å gjøre selskapets Java kompatibel med Suns standard ble kjent. Da het det uten forbehold at Microsoft ville fortsette å støtte Java. Nå synes det som om denne støtten skal begrenses til utviklingsverktøy for ulike plattformer, men JVM bare til Microsofts egne.