MS Java enda mindre kompatibel

Etter at teknikere ved Sun har testet flere av Microsofts kommende Java-produkter, hevder Sun at Microsoft har gjort Java enda mer plattformavhengig enn tidligere.

Produktene som Suns teknikere testet, var forhåndsutgaver av Microsofts utviklersett for Java 3.0, Visual J++ 6.0, samt Internet Explorer 4.01. Ifølge Computer Reseller News fant teknikerne to nye uoverensstemmelser.

Microsoft skal ifølge en talskvinne for Sun, ha lagt til flere nye nøkkelord som er ikke er kompatible med Suns Java. I tillegg skal Microsoft ha endret måten kompilatorene arbeider, slik at kompilatorene blir avhengige av Microsofts virtuelle Java-maskin for å fungere.

Dette strider mot Suns retningslinjer for Java, hvor det kreves at kompilatorene og de virtuelle maskinene skal være uavhengige av hverandre.

Sun innrømmer likevel at Microsoft har rettet opp én inkompatibilitet, nemlig klassebibliotekene i de tre produktene. Sun saksøkte i mai Microsoft for inkompatibilitet med Java i klassebiblioteket. I den forbindelse kom Sun med et krav om at Microsoft blant annet inkluderer en kompatibel versjon av Java i Windows 98. En rettslig høring om dette påbudet er nå utsatt til 4. september i år, etter tidligere å ha skulle startet i 31 juli. Dette skyldes at begge parter hadde behov for mer tid til forberedelser.

Microsoft hevder på sin side at selskapet helt og fullt har etterfulgt de krav og forpliktelser som står i kontrakten mellom Microsoft og Sun.

En talskvinne for Microsoft sier til PCWeek Online at Microsoft tror at Sun ikke lenger liker kontrakten de har undertegnet og derfor vil forsøke å få rettsvesenet til å skrive om avtalen.

Til toppen