MS Norge kaster medlemsblad i søpla

Etter at Bill Gates fant ut at det var verdt å investere noen dollar i Internett på 90-tallet, har han stadig prøvd å profilere konseptet Microsoft Network (MSN). Nå satses alt på at portalen MSN skal bli en suksess. Veien til kyberparadiset inkluderer vraking av egenproduserte papirprodukter

Etter at Bill Gates fant ut at det var verdt å investere noen dollar i Internett på 90-tallet, har han stadig prøvd å profilere konseptet Microsoft Network (MSN). Nå satses alt på at portalen MSN skal bli en suksess. Veien til kyberparadiset inkluderer vraking av egenproduserte papirprodukter

Det siste nummeret av Microsoft Magazine i Norge hadde et opplag på 125.000 eksemplarer og en leserkrets på 205.000 nordmenn, ifølge statistikker fra Microsoft selv.

Magasinet ble utgitt kvartalsvis i et volum som til sammen kom opp i 500.000 blader i året. Det er ikke få kroner i produksjon, trykkerikostnader og distribusjon som er mulig å spare etter at den siste utgaven ble publisert i april.

Administrerende direktør Ole Morten Settevik
i Microsoft Norge kaster medlemsbladet i søpla
for å satse fullt og helhjertet på en
ny merkevare for web.

Fra 1. oktober 1999 blir brukerne av Microsofts produkter tvunget til å logge seg på nettet hvis de skal ha siste nytt fra eget medlemsblad. Det er de som er registrert som medlem av Microsoft Brukergruppe som har mottatt papirversjonen til nå. Det har variert fra 120.000 til 145.000 brukere.

- Vi har besluttet at det vi har investert i papir, skal gå til det å utvikle webløsningen og innholdet på løsningen. Tanken at vi skal få en mer effektiv måte å publisere på. Hvis det ligger innsparinger i dette er det kjempefint. Men det er først og fremst viktig for oss at vi viser at vi tar stilling til det vi selv prater om, sier administrerende direktør Ole Morten Settevik i Microsoft Norge til digi.no.

Ole Morten Settevik

Settevik skrev i sin siste leder i bladet at Microsoft Norge nå har besluttet å ta sin egen medisin:

"Microsoft har gjennom lanseringen av startsidene MSN i Norge (www.msn.no) gitt et bidrag i utviklingen. På MSN kan innholdet tilpasses brukernes individuelle ønsker. Det samme skjer når registrerte brukere logger seg på web-sidene våre i USA, der de blir møtt av den informasjonen de selv har oppgitt at de behøver." skriver han og fortsetter:

"I mange år har bladet du holder i hånden vært en viktig kanal for å kommunisere med våre kunder, men nå legger vi alt ut på weben."

Papirbladet har kanskje likevel ikke vært viktig og riktig nok?

Ifølge Settevik selv har dårlig kommunikasjon med brukerne vært en medvirkende faktor til at nå prøver å nå ut via Internett. Det satses heretter interaktivt og personlig.

- Bladet har gått ut til rundt 120.000 i brukergruppen, men det finnes betydelig flere brukere av Microsofts produkter i Norge. Derfor har vi valgt å satse på en større bredde gjennom en viktig kanal hvor personalisering kan komme til å spille en stor rolle, sier han til digi.no.

Settevik beskriver et weblivsstil-konsept der Microsoft skal skape innholdet selv. Magasinet skal være hovedbestanddelen i det direktøren er enig i er en community-tankegang.

Hva webmerkevaren skal hete og hvem som skal lage den er ikke avklart. Geelmuyden.Kiese (GK) har stått for den redaksjonelle produksjonen av magasinet fram til nedleggelsen.

- Det har jeg ikke tenkt på en gang, sier Settevik og forteller at Hans Geelmuydens byrå er en aktuell kandidat til en web-utgave. GKs forlengede arm på nettet er tidligere Spray GK, nå Razorfish i Norge.

Innholdsproduktet skal være et selvstendig produkt, men også en del av portalen MSN.no der mange andre eksterne innholdsaktører ligger inne. Fortsatt ligger det stadig en såkalt "Preview" av portalen på det norske domenet.

Settevik mener at Microsofts misjon framover ligger i å få flere på nettet. Samtidig er mange av de eksisterende brukerne av selskapets programvare ofte oppegående internauter.

- Vi har forventninger til at magasinets lesere har en stor internettpenetrasjon. Vi har gjort noen forstudier hvor vi har undersøkt andelen og forventningsgrunnlaget, uten at jeg kommer på andelen nå, sier han og forventer en del reaksjoner fra brukere på overgangen fra papir til nett.

- Er det naturlig for Microsoft også å være et medieselskap som står for innholdsproduksjon?

- Det som er viktig at vi skaper info rundt produkter som våre brukere kan dra nytte av. Man utvikler tjenester på nettet som reisebyrået Expedia som danner grunnlag for prosesser i andre virksomheter. Kjernevirksomheten vår i Norge er fortsatt å selge programvare, og innholdsvirksomheten er en del av vår markedskommunikasjon, sier Settevik.

Til toppen