MS oppdaterer utviklingsprodukter

Microsoft har denne uken kommet med nok en bugfikspakke for Visual Studio, samt en ny utgave av DirectX Media SDK.

Visual Studio 97 Service Pack 3 erstatter de to foregående servicepakkene. Det er derfor ikke nødvendig å installere de to første pakkene før man installerer Service Pack 3. Servicepakkene retter opp feil og mangler som er oppdaget av brukerne.

Service Pack 3 kommer i tre størrelser, alt etter som hvilke behov man har.

Den minste, Visual Basic - All Languages, er bare en bugfiks til Visual Basic og er på 12,4 MB.

Den mellomstore fiksen, CORE, oppdaterer i tillegg til Visual Basic, også Visual InterDev, Visual J++, Visual FoxPro, og Visual SourceSafe. Denne pakken er på 37,8 MB.

Den største og mest komplette pakken, FULL, har i tillegg til innholdet i CORE, også en oppdatering av Visual C++. Denne pakken er på hele 91,4 MB.

Hvis man har tid og råd, kan man hente ned pakkene fra Microsofts nettsted. Alternativt kan man bestille oppdateringen på en CD-ROM-plate, uten at noen ved Microsoft Norge i dag kunne si noe om når denne ville bli tilgjengelig i Norge.

Microsoft har denne uke også kommet med en ny utgave av sitt DirectX Media SDK (Software Development Kit), denne gangen med versjonnummer 5.1. Denne utviklingspakken inneholder blant annet de nyeste versjonene av DirectShow og DirectAnimation. Pakken er oppdelt i seks filer som hentes ned hver for seg. Totalt er disse filene på 28,8 MB og er tilgjengelige fra Microsofts nettsted.

Til toppen