MSN Messenger er blitt markedsleder

Microsoft er blitt størst på lynmeldinger med sin MSN Messenger, takket være ivrige europeere.

Analyseselskapet comScore Networks har målt bruken av lynmeldinger rundt om i verden.

I en rapport fra selskapet kommer det frem at 82 millioner europeere, 49 prosent av de som er online, har brukt lynmeldingssystemer i løpet av februar måned. Til sammenligning har 37 prosent (69 millioner) av amerikanerne gjort det i samme tidsperiode.

Andelen brukere er størst i Latin-Amerika, der 64 prosent av online befolkningen har tatt lynmeldinger i bruk.

Microsofts MSN Messenger er størst på verdensbasis med 61 prosent. De har enda større andel i Europa, hvor 70 prosent foretrekker Microsofts alternativ.

Konkurransen er størst i Microsofts hjemmemarked, USA. Der har MSN Messenger, AOL/AIM og Yahoo! Messenger hver sin andel mellom 27 og 37 prosent.

På verdensbasis har Skype nå av en andel på 14 prosent. Mest populær er de i Asia der de har 26 prosent av lynmeldingsmarkedet.

Til toppen