MSN sensurerer utgående Hotmail

Microsofts Internettjeneste MSN stanser utgående Hotmail fra kunder til tjenester som bruker samme ISP som spammere. Praksisen kan også være innarbeidet for norske brukere.

Microsoft velger å ofre "uskyldige" e-mail fra Hotmail-brukere for å stanse såkalte spammere.

Ifølge den amerikanske Internettjenesten ZDNet og den tyske tilsvarende tjenesten Internet World kan Hotmail brukere i fremtiden gjøre lurt i å dobbeltsjekke hvorvidt e-mail de sender ut virkelig når mottageren.

Flere brukere av MSN-tjenesten skal de siste dagene ha blitt klar over at utgående e-mail i noen måneder er blitt ekspedert direkte over i de evige jaktmarker.

I et forsøk på å stanse spamming viser det seg nå at MSN Hotmail skal ha slettet inn- og utgående e-mail fra og til nettsteder som har vært hostet av ISP tjenester som også har hatt spammere som kunder. Om det aktuelle nettstedet selv har drevet spamming skal ha vært saken underordnet.

I tillegg skal Hotmail ved klager konsekvent ha lagt skylden på mottagers ISP-tjeneste.

Hotmail har dermed strukket seg svært mye lenger enn andre tilbydere, som har begrenset seg til blokkere innkommende e-mail i et forsøk på å stanse spammere.

- Hotmail systemet bruker over hele verden det samme filteret som Hotmail USA, det kan derfor hende at også tyske brukere er rammet, sier Cyrill Glockner, MSN Tyskland til Internet World.

Hotmail er medlem av Mail Abuse Prevention System ( MAPS ). MAPS fører en svarteliste, Realtime Blackhole List (RPL), som inneholder navn på en rekke ISP-er som hoster spammere. Problemet er imidlertid at disse ISP-ene samtidig kan være leverandører for en rekke tjenester som ikke bedriver spamming.

Et ytterligere problem blir det når de involverte ikke er enige om hva som er spamming og hva som skal være tillatt i henhold til internasjonale og nasjonale lover om ytringsfrihet.

Videre er det i høyeste grad uklart juridisk i hvilken grad en tilbyder som Hotmail kan overprøve og blokkere utgående e-mail, og i det hele tatt aktivt overvåke hvem kundene sender sine e-mail til.

Til toppen