MSN trenger ikke Gallup-målinger

Nettbransjen har lenge ønsket seg et felles statistikkverktøy som gjør det mulig å sammenlikne de ulike aktørene. Gallup har kommet med sin webmeasure, som har samlet de fleste store aktørene i Norge. Men ikke alle vil være med.

Nettbransjen har lenge ønsket seg et felles statistikkverktøy som gjør det mulig å sammenlikne de ulike aktørene. Gallup har kommet med sin webmeasure, som har samlet de fleste store aktørene i Norge. Men ikke alle vil være med.

Når digi.no og andre nyhetstjenester presenterer resultatene fra Gallups nettleser-baserte nettmålinger, er det noen store nettsteder som er utelatt fra statistikken. Dette er som oftest fordi disse nettstedene har avtaler med andre statistikkleverandører, eller ikke har behov for å sammenlikne seg med hopen.

Dessuten er ikke nettbransjen stinn av penger for tiden, og det koster litt å være med på Gallups webmeasure. Nettstedene må betale 50.000 kroner for å være med, pluss 5.000 kroner i måneden.

MSN.no er blant de nettstedene som har valgt å stå utenfor Gallups målinger. Det er ikke fordi trafikken er dårlig, men fordi de rett og slett ikke har behov.

- Vi gjør en fortløpende vurdering av hvilke partnere vi vil ha når det gjelder statistikk. Nå har vi en avtale med ACNielsen der vi ser hvordan vi ligger an i forhold til våre konkurrenter og andre nettsteder, og det er tilstrekkelig for vårt behov, sier Torstein Harildstad.


Han mener MSN.no med dette har et reelt sammenlikningsgrunnlag. Det finnes i dag flere aktører som måler sidevisninger og unike datamaskiner for nettstedene. Harildstad tror ikke nok en aktør er løsningen for å få en mer oversiktlig bransje.

- For oss er det vel så viktig å gjøre målinger som kan sammenlikne MSN i Norge med MSN i andre land. Så lenge vi har avtaler med andre aktører har vi ikke behov for å bruke mer penger på nettmålinger, sier han til digi.no.

TV 2 Interaktiv har også foreløpig valgt å takke nei til å betale for å få være med på Gallups webmeasure.

Irene Hilleren, statistikkansvarlig i TV 2 Interaktiv, sier den viktigste årsaken er at de ville vente å se hvor mange - og hvilke - aktører som ville være med. Det har, ifølge Hilleren, vært en del diskusjoner rundt metodebruk og hvilke parametre som skulle offentliggjøres. TV 2 Interaktiv vil derfor avvente situasjonen.


- Men vi kommer nok til å gå inn på webmeasure etter hvert. På tross av svakheter ved metodebruk ser det ut til at de har etablert seg som 'standard' for denne type trafikkmålinger, sier hun.

Hilleren er enig i at nettbransjen trenger en felles standard. I dag er TV 2 Interaktiv med på Gallups webtopp (som måler mer merkevarekjennskap enn faktisk bruk), pluss ACNielsens målinger. I tillegg har de egen internstatistikk å støtte seg på.

- Vi har vært opptatt av å si at Gallups webmeasure ikke er en fullstendig liste over norsk nettbruk, men en liste over de største aktørene som betaler Gallup for å få være med, sier Hilleren.

Til toppen