MSNs norske tjenester forblir gratis

Torstein Harildstad, redaktør i MSN.no, forsikrer at alle tjenestene portalen har i dag skal forbli gratis. Men fremtidige tjenester kan være avhengig av brukernes betalingsvillighet.

Torstein Harildstad, redaktør i MSN.no, forsikrer at alle tjenestene portalen har i dag skal forbli gratis. Men fremtidige tjenester kan være avhengig av brukernes betalingsvillighet.

- Vi kommer til å lansere det vi kaller "Premium Services", forteller Torstein Harildstad, redaktør i MSN Norge.

MSN kjører en del undersøkelser mot sine brukere og resultatet blir utvikling av tjenester disse ønsker seg.

- Det er en strategiprosess. Vi kartlegger brukernes ønsker og kommer til å lansere det de ønsker seg. Noen av disse tjenestene kan være betalingstjenester, dersom vi ser betalingsvillighet hos brukerne. Men dette er langt frem i tid, sier Harildstad til digitoday.no. - Det er for tidlig å si noe konkret om hvilke tjenester det dreier seg om.

Det han imidlertid kan si, er at det sannsynligvis vil være tjenester som har med personlig effektivisering å gjøre, eller nye multimedia-produkter.

- Alle de tjenestene vi har i dag skal forbli gratis, lover han.

MSN-redaktøren kjenner seg overhodet ikke igjen i Dagens Næringslivs oppslag om "Nettportaler i Sol-nedgang". DN skriver i dag at ingen av de store portalene tjener penger. SOL sliter, og aksjekursen har falt med 90 prosent siden i sommer. HjemmeNett legger ned, Everyday.com taper penger og Spray.no "håper på balanse" i 2002.

- MSN er ikke med på denne listen, og det er vi glade for, sier Harildstad.

Han tror på det Wall Street Journal skrev forrige uke om at portalene vil bli nettdestinasjoner - at de blir et værende sted for brukeren heller enn et utgangspunkt for videre surfing.Han er svært fornøyd med utviklingen og ekspansjonstakten, selv om ikke MSN ligger like høyt på Gallups nettmålinger som SOL og ABC Startsiden, slik Ole Tom Seierstad, daværende MSN-redaktør, hadde håpet på.

- Målet er å øke fra rundt tiende plass i det norske markedet ved inngangen til år 2000 til å være på linje med SOL og Startsiden mot slutten av året, sa Seierstad til digitoday.no i februar i fjor.
Les denne saken her: Microsoft vil bli største portal


- Vi når budsjettene våre for inneværende år, vi ruster opp i stedet for å kutte ansatte, det er virkelig 'MSN i Sol-oppgang', humrer Harildstad.

Han holder fast ved at MSN går bra. - Vi var nummer tre på ACNielsens siste måling, etter SOL og Startsiden. Utfordringen vår er å kommunisere hva MSN er - at det både er Hotmail, Messenger og MSN.no. Gallup måler merkevarekjennskap, og der har vi også en utfordring. Men vi vokser stadig på ACNielsens målinger, som gir en oversikt over faktisk bruk. Dét er det viktigste, sier han.

En av årsakene er, ifølge Harildstad, at de er en internasjonal organisasjon som kan kjøre internasjonale kampanjer og ha kontakt med store kunder. Han tror portalvinnerne er de som kan tilføre tjenester og legger til at MSN har én eier med 26 års erfaring innen programvareutvikling.

Til toppen