MTG med 33 prosent forbedring

I forhold til første kvartal i fjor, forbedret Modern Times Group (MTG) sitt resultat med 33 prosent første kvartal i år. Omsetningen i konsernet var på 1,1 milliard svenske kroner.

I forhold til første kvartal i fjor, forbedret Modern Times Group (MTG) sitt resultat med 33 prosent første kvartal i år. Omsetningen i konsernet var på 1,1 milliard svenske kroner.

Det svenske mediekonsernet Moden Times Group (MTG) kan vise til svært gode første kvartalsresultater. På flere poster har minus blitt til pluss, så den slanke organisasjonen med konsernsjef Pelle Törnberg i spissen, har all grunn til å være fornøyd.

Fremdeles er resultatet i minus, men i forhold til samme periode i fjor, er det sterkt forbedret. Der man i fjor gikk med et underskudd på 65 millioner første kvartal, opererer man i år med et resultat på minus tre millioner svenske kroner.

Veksten i konsernet tilskrives spesielt forretningsområdene ViaSta Broadcasting, Radio og Publishing.

TV-kanalen TV3 har i føste kvartal i år økt sine totale inntekter med 30 prosent fra 365 millioner svenske kroner til 474 millioner. Når det gjelder det norske markedet steg TV3s markedsandel fra 15 til 18 prosent.

Ved utgangen av første kvartal i år hadde MTG-konsernet 1.220 ansatte, mot 1.047 ansatte i samme periode i fjor.

MTG 1. kvartal 1999 1. kvartal 1998 1998
Omsetning (netto) 1,097 825 3,904
Driftsres. før avskr. 103 -8 410
Driftsres. etter avskr. 48 -53 218
Driftsres. etter finansnetto 19 -45 222
Periodens resultat -3 -65 142

Alle tall er i millioner svenske kroner. Kvartalet er perioden 1. januar til 31. mars.

Til toppen