MTG med rekordresultat

Modern Times Group (MTG), som driver blant annet TV3, har forbedret resultatet for 1998 med hele 515 millioner svenske kroner i forhold til 1997. Selskapet har snudd et underskudd på nesten 300 millioner kroner til overskudd på over 200 millioner.

Modern Times Group (MTG), som driver blant annet TV3, har forbedret resultatet for 1998 med hele 515 millioner svenske kroner i forhold til 1997. Selskapet har snudd et underskudd på nesten 300 millioner kroner til overskudd på over 200 millioner.

Resultatene fra Modern Times Group (MTG) ble lagt fram i dag og viser at selskapet virkelig seiler med vinden i ryggen. Underskuddet på 293 millioner kroner fra 1997 er i 1998 snudd til et overskudd på hele 222 millioner svenske kroner.

MTG-konsernet består i dag av fem forretningsområder; Broadcasting, Radio, Publishing, Electronic Retailing og Media Services.

På kringkastingsdelen av konsernet, kan det noteres at flaggskipet TV3, som består av de tre skandinaviske TV-kanalene, har vesentlig forbedret resultatet i 1998. Omsetningen i de tre skandinaviske landene økte med 12 prosent i 1998 til 1,8 milliarder kroner. Driftsresultatet før avskrivninger endte på 256 millioner kroner, mot 117 millioner i 1997.

MTG Electronic Retailing (elektronisk handel) økte omsetningen sterkt i 1998, og omsatte for 609 millioner kroner - mot 451 millioner kroner året før. Resultatet for TV-Shop Europe, som har eksistert siden 1989, endte på et resultat på pluss 66 millioner mot minus 41 millioner i 1997.

På avissiden er det gratisavisen Metro som drar lasset. Avisen kommer i dag ut i fire byer; Stockholm, Göteborg, Praha og Budapest, og omsetningen for den svenske virksomheten i Stockholm og Göteborg ble på 315 millioner kroner, opp 62 prosent fra 194 millioner i 1997.

Totalt i MTG Publishing endte omsetningen på 389 millioner kroner. Metro står derfor for hele 80,9 prosent av omsetningen i MTG Publishing.

Radio er det eneste av de fem forretningsområdene (mot tre områder i 1997) som går med underskudd: MTG Radio hadde et driftsresultat etter avskrivninger på minus 13 millioner kroner, men dette er langt bedre enn underskuddet på 23 millioner i 1997. MTG Radio oppgir at omsetningen har økt fra 59 millioner kroner i 1997 til 87 millioner i 1998.

Antall fast ansatte i konsernet var ved utgangen av 1998 1.235 mot 982 i fast stilling i 1997.

Modern Times Group konsernet 1998 1997
Nettoomsetning 3.904 2.989
Bruttoresultat 966 506
Driftsresultat før avskrivninger 410 -77
Driftsresultat etter avskrivninger 218 -241
Resultat etter finansielle inntekter og kostnader 222 -293
Årsresultat 142 -344

Alle tall i millioner svenske kroner.

Til toppen