MTG med rekordresultat

Modern Times Group (MTG), som driver blant annet TV3, har forbedret resultatet for 1998 med hele 515 millioner svenske kroner i forhold til 1997. Selskapet har snudd et underskudd på nesten 300 millioner kroner til overskudd på over 200 millioner.

Resultatene fra Modern Times Group (MTG) ble lagt fram i dag og viser at selskapet virkelig seiler med vinden i ryggen. Underskuddet på 293 millioner kroner fra 1997 er i 1998 snudd til et overskudd på hele 222 millioner svenske kroner.

MTG-konsernet består i dag av fem forretningsområder; Broadcasting, Radio, Publishing, Electronic Retailing og Media Services.

På kringkastingsdelen av konsernet, kan det noteres at flaggskipet TV3, som består av de tre skandinaviske TV-kanalene, har vesentlig forbedret resultatet i 1998. Omsetningen i de tre skandinaviske landene økte med 12 prosent i 1998 til 1,8 milliarder kroner. Driftsresultatet før avskrivninger endte på 256 millioner kroner, mot 117 millioner i 1997.

MTG Electronic Retailing (elektronisk handel) økte omsetningen sterkt i 1998, og omsatte for 609 millioner kroner - mot 451 millioner kroner året før. Resultatet for TV-Shop Europe, som har eksistert siden 1989, endte på et resultat på pluss 66 millioner mot minus 41 millioner i 1997.

På avissiden er det gratisavisen Metro som drar lasset. Avisen kommer i dag ut i fire byer; Stockholm, Göteborg, Praha og Budapest, og omsetningen for den svenske virksomheten i Stockholm og Göteborg ble på 315 millioner kroner, opp 62 prosent fra 194 millioner i 1997.

Totalt i MTG Publishing endte omsetningen på 389 millioner kroner. Metro står derfor for hele 80,9 prosent av omsetningen i MTG Publishing.

Radio er det eneste av de fem forretningsområdene (mot tre områder i 1997) som går med underskudd: MTG Radio hadde et driftsresultat etter avskrivninger på minus 13 millioner kroner, men dette er langt bedre enn underskuddet på 23 millioner i 1997. MTG Radio oppgir at omsetningen har økt fra 59 millioner kroner i 1997 til 87 millioner i 1998.

Antall fast ansatte i konsernet var ved utgangen av 1998 1.235 mot 982 i fast stilling i 1997.

Modern Times Group konsernet 1998 1997
Nettoomsetning 3.904 2.989
Bruttoresultat 966 506
Driftsresultat før avskrivninger 410 -77
Driftsresultat etter avskrivninger 218 -241
Resultat etter finansielle inntekter og kostnader 222 -293
Årsresultat 142 -344

Alle tall i millioner svenske kroner.

Til toppen