MTG skuffet analytikere

Til tross for omsetningsøkning i årets ni første måneder på 25 prosent, svarte Stockholmsbørsen med å sende aksjekursen i Modern Times Group ned etter gårsdagens resultatfremleggelse.

Til tross for omsetningsøkning i årets ni første måneder på 25 prosent, svarte Stockholmsbørsen med å sende aksjekursen i Modern Times Group ned etter gårsdagens resultatfremleggelse.

Mediekonsernet Modern Times Group kunne legge fram tall som i hovedsak var svarte, men analytikere og markedet hadde langt større forventninger til konsernet enn som så: Ifølge den svenske finansavisen Dagens Industri ligger resultatet hele 40 prosent under analytikernes gjennomsnittlige forventninger.

- Den gjennomsnittsprognosen som fantes ute på markedet var åpenbart feilaktig. Mange har antakelig ikke justert for

engangsinntekter i tredje kvartal 1998, sier Per Afrell, analytiker i Warburg Dillon Read til Dagens Industri.

Nettoomsetningen for konsernet økte med 25 prosent til 3,27 milliarder svenske kroner, mot 2,61 milliarder i samme periode i fjor.

Av de seks forretningsområdene til MTG (Viasat Broadcasting, Radio, Publishing, Metro International, Electronic Retailing og Media Services) hadde Viasat Broadcasting den største resultatforbedringen.

Omsetningen i dette forretningsområdet økte med hele 30 prosent til i underkant av to milliarder kroner fra halvannen milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultatet i tilsvarende forretningsområde etter finansnetto endte på 92 millioner kroner, mot et underskudd på 148 millioner kroner i samme periode i fjor. I MTG Broadcasting inngår blant annet TV3, ViaSat og TV1000.

MTG eier omlag en tredel av P4 Radio Hele Norge, og den norske radiokanalens andel av resultatet på forretningsområdet MTG Radio, blir oppgitt til å være 21 millioner kroner mot 18 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Området Electronic Retailing har hatt en negativ utvikling i perioden, og måtte notere et driftsresultat på minus 9 millioner kroner, mot et overskudd på 73 millioner i fjor. Driftsresultatet etter avskrivninger endte på - 23 millioner kroner mot 61 millioner kroner året før. Det er i første rekke det tyske markedets svake utvikling i perioden som legges til grunn for tapet.

I perioden har blant andre selskapene WebAd og Norsk Teleaksjon blitt tilknyttet konsernet.

Resultatet per aksje etter full skatt og etter proforma konvertering av konvertible lån, ble notert til 0,43 kroner, mot 0,27

kroner tilsvarende periode i fjor.

MTG-aksjen falt rundt 2,5 prosent i verdi etter resultatfremleggelsen og aksjen ble handlet for 277, 50 svenske kroner

mandag.

De siste aksjeoppdateringer viser at MTGs A-aksjer blir solgt for 244 svenske kroner og kjøpt for 235.

TABELL: Nøkkeltall - Modern Times Group (MTG) - per Q3 1999. Alle tall er i millioner svenske kroner (Kilde: MTG)

Hele 1998 Per Q3 1998 (01.01-30.10) Per Q3 1999 (01.01-30.10)
Nettoomsetn. 3.904 2.613 3.270
Bruttores. 966 545 819
Res. av forretningsutvikling 45 45 -3
Driftsres. før avskr. 410 183 273
Driftsres. etter avskr. 218 45 102
Res. etter fin.innt. og -kostn. 222 21 75
Periodens resultat 142 - 32 13
Til toppen