MTV Produktion velger Telecomputing

TV-produksjonsselskapet MTV Produktions har inngått en 3-årig avtale med

det nordiske selskapet TeleComputing om levering av IT-driftstjenester. Avtalen innebærer at TeleComputing overtar ansvaret for leveranse av skalerbar IT-støtte og support til alle selskaper innenfor MTV-konsernet, opplyses det i en pressemelding. Verdien av avtalen er ikke kjent.

MTV Produktion opererer i Stockholm, Gøteborg, København og Oslo, og har i tillegg et internasjonalt salgsselskap. I stedet for å bygge opp en ny IT-avdeling, valgte ledelsen å outsource hele IT-funksjonen.

- Ved å outsource hele IT-funksjonen kan vi velge å benytte kun den funksjonalitet som vi trenger i hvert enkelt tilfelle. Vi får en felles og effektiv IT-struktur i konsernet og god støtte gjennom samarbeidet med TeleComputing, sier finansdirektør Susanna Laursen i MTV Produktion.

MTV Produktion har gjennomført store forandringer i løpet av det siste året. I 2003 fokuserte man innsatsen på kjernevirksomheten og kjøpte Mastiff-konsernet. Samtidig solgte man ut og avviklet deler av den opprinnelige virksomheten. Som følge av disse forandringene var MTV Produktions gamle ITmiljø ikke lenger tilpasset virksomhetens behov, heter det i pressemeldingen.

Til toppen