Mulig felles bytekode for Java og .Net

Bytekoden til Visual Studio .Net-språkene og Java er så lik at dette muliggjør en sammenslåing til felles bytekode.

Bytekoden til Visual Studio .Net-språkene og Java er så lik at dette muliggjør en sammenslåing til felles bytekode.

Sun og Microsoft annonserte i begynnelsen av april at selskapene har inngått en samarbeidsavtale om teknologi. Avtalen uttrykker blant annet et ønske om å bedre den tekniske samarbeidet mellom Java- og .Net-teknologiene.

Under Microsofts .Net-arkitektur kompileres alle Visual Studio-språkene, inkludert C#, Visual C++ og Visual Basic, til en felles bytekode. Også Java blir som kjent kompilert til en slik bytekode. Dette er en sentral del i plattformuavhengigheten til Java, siden det er denne koden som kjøres i den virtuelle Java-motoren som kan installeres på de ulike operativsystemene og maskinvareplattformene.

- Microsofts bytekode tilsvarer Java-bytekoden i svært stor grad, sier Yaacov Cohen, administrerende direktør for Mainsoft, til InformationWeek. Mainsoft er et selskap som blant annet utnytter denne likheten kommersielt ved å produsere et brosystem mellom Java og .Net.

- Vi er fullstendig klar over likheten i Java-bytekoden og bytekoden til Common Language Runtime, sier Suns president og daglige leder, Jonathan Schwartz, i et intervju med InformationWeek, som ble gjort i begynnelse av april. Common Language Runtime (CLR) er den delen av .Net som blant annet kjører bytekoden fra Visual Studio-språkene.

Schwartz sier dog at et samarbeid med mål om en delt bytekode mellom de to selskapenes språk kun vil skje hvis vi gjennom et slikt skritt "sikre at at vi skaper en oppadstigende bølge som løfter alle båtene".

- Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig å ta i bruk Java i et Windows-miljø, sier Schwartz, men understreker at begge de to selskapene er klar over at de må sikre sine åndsverk, og at selskapene ikke har planlagt noen skritt i retning av felles bytekode.

Teknisk sjef for Sun i Sverige, Bert Rubaszkin, sier til ComputerSweden denne uken at budskapet fra Schwartz er at når Sun er blitt overbevist om at samarbeidet med Microsoft utvikles på en positiv måte, vil man begynne å se på hvordan man skal kunne løse problemet med å samordne håndteringen av bytekode mellom Java og .Net.

Dana Gardner, analytiker i Yankee Group, mener at det er gode grunner til å la avstanden mellom språkene til Sun og Microsoft falle sammen, ved å flytte til en felles bytekode. Blant annet som et våpen mot selskapenes felles fiende, IBM.

- Hvis Sun hadde en rask Java Virtual Machine (JVM) integrert med Microsofts Common Language Runtime, ville det blitt den hellige gral for utviklerne - skriv i hvilket som helst språk, kjør overalt, sier Gardner til InformationWeek.

Gardner sier videre at verken Microsoft eller Sun er spesielt entusiastiske til et slikt skritt i dag, men hvis alliansen mellom selskapene varer, vil bildet kunne endres.

- Verktøy basert på en felles bytekode kan bli brukt for å utvikle applikasjoner for både Windows eller Java. Slike verktøy vil ha en konkurransemessig fordel over produkter som er utviklet for den ene eller den andre leieren, sier han.

Til toppen