Mulig innsidehandel i Eltek

Oslo Børs har gjort funn som tyder på at investorer forrige tirsdag solgte aksjer i Eltek mens de satt på innsideinformasjon. Opplysningen er sendt videre til Kredittilsynet som skal vurdere om det kan være gjort noe straffbart, skriver dn.no.

Forrige tirsdag innløste en rekke Eltek-topper opsjoner i selskapets aksjer og solgte videre nesten en million av aksjene. Men, enkelte investorer hadde før dette fått innside-informasjonen av DnB Markets, som hadde gitt disse investorene taushetsplikt og handleforbud.

- Vi har gått gjennom en del transaksjoner og har gjort funn som vi mener Kredittilsynet bør se nærmere på. Saken er sendt til tilsynet i dag, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen til dn.no.

Nå er det opp til Kredittilsynet å gjøre nærmere undersøkelser av de mulige tilfellene av ulovlig innsidehandel, og av gjøre om saken skal sendes videre til Økokrim.

Til toppen