Mulig Java-kompromiss mellom Sun og Microsoft

Partene har svart bekreftende på et forslag fra en dommer om et møte for å sikre ensartet Windows-håndtering av Java.

Partene har svart bekreftende på et forslag fra en dommer om et møte for å sikre ensartet Windows-håndtering av Java.

Hensikten med møtet er å drøfte hvordan Suns Java Native Interface (JNI) og Microsofts J/Direct og Raw Native Interface (RNI) kan samkjøres for å sikre at Java-applikasjoner utviklet under Windows også kjører på andre plattformer, i samsvar med det som er hovedhensikten med programmeringsspråket Java.

Sun har svart positivt på henvendelsen. Et formelt svar fra Microsoft foreligger ennå ikke, men en talsperson har uttalt at selskapet helt sikkert vil stille seg positivt til forslaget.

I desember anket Microsoft et foreløpig rettslig påbud om å rette seg etter Suns JNI. Anket fritar ikke Microsoft for selve påbudet. Microsoft har derimot bedt om at den opprinnelige fristen på 90 dager fra 17. november forlenges.

Dersom partene kan bli enige, vil det langt på vei løse rettstvisten mellom Sun og Microsoft. Det som gjenstår, er Suns anklage om konkurransehemmende virksomhet fra Microsofts side.

Til toppen