Mulig UMTS-deltaker må tilfredstille markedet

Som et børsnotert selskap, vil markedet reagere negativt hvis konsortiet som Orkla fronter, ikke kan tilby en like rask utbyggingtakt som de andre utbyggerne.

Orkla som fronter et helnorsk UMTS-konsortium, sier at de må tilby en like rask dekning og utbyggingshastighet som de andre utbyggerne, fordi markedet vil reagere negativt, hvis de ikke greier å holde tritt med de andre utbyggerne. Adm.dir Tom Vidar Rygh sier at den primære oppgaven er å skape økte verdier for aksjonærene. Det planlegges å børsnotere selskapet, hvis konsortiet vinner frem, men en notering er ikke nært forestående.

I forbindelse med søknaden om å få tildelt en av de fire norske utlyste UMTS-lisensene, har Orkla fått med seg solide partnere som Hakon Gruppen, Norges Gruppen, Hafslund, Posten Norge, NBBL/OBOS og Dagbladet.

Konsortiet som har fått navnet Reach, inneholder ingen teleoperatør, men fremhver sin unike posisjon i hele verdikjeden som innholdsleverandør til distribusjon via konsortiets forbrukerkontakt. Selskapet har blitt kontaket av flere utenlandske samarbeidspartnere, men har valgt i første omgang å kjøre en helnorsk linje.

På et seminar om mobilt Internett/UMTS i regi av Norsk Finansanalytikeres Forening (NFF), sa Tom Vidar Rygh i Orkla, at de har alliert seg med det norske konsulentselskapet Teleplan om å bygge ut et landomfattende mobilnett. Teleplan-konsortiet har i tillegg inngått en intensjonsavtale og garanti fra en leverandør om nøkkelferdig leveranse av DCS 1800- og UMTS-nett i henhold til lisenssøknadens tidskjema. Reach vil bygge ut et kvalitetsnett som ikke skal stå tilbake for de andre UMTS-nettene.

Reach har i sine markedsprognoser estimert med at de om ti år skal kapre rundt 400.000 abonnementer av et totalt marked på omkring 2,4 millioner, som er svært konservative anslagstall.

Det ventet at tildelingen av de norske UMTS-lisensene vil finne sted i løpet av (sen)høsten.

Til toppen