Mulige skattebomber for Opticom og Fast

Opticom og Fast må kanskje stille garantier for gigant-skattegjelden til Thomas Fussell og Robert Keith (bildet).

Både Opticom og Fast kan bli nødt til å stille garantier for gigantiske skattekrav rettet mot den britiske investorduoen Thomas Fussell og Robert Keith. Til sammen kan det dreie seg om nærmere 290 millioner kroner.

Fredag sendte søsterselskapene Opticom og Fast ut hver sin børsmelding hvor de varslet om de mulige skattebombene. Skattekravene er primært rettet mot Keith og Fussell, men etter skattebetalingsloven har selskapene et sekundært ansvar for den skatten som ilignes utenlandske styremedlemmer.

Skattemyndighetene mener de to har fått opsjonspakker som styrehonorar i perioden 1998 til 2000, og at dette skal beskattes i Norge.

Selv om Fussell og Keith har klaget på skattemyndighetenes vedtak, må de betale før klagen er ferdigbehandlet. Skattekravet forfalt 31. oktober, og et forsøk på å få utsatt betalingsfristen har ikke ført fram.

- Det er på det rene at skattekravet per dags dato ikke er betalt. Dersom ansvar mot selskapet blir gjort gjeldende etter skattebetalingsloven, vil dette innebære at selskapet må innbetale eller stille sikkerhet for et beløp på cirka 100 millioner kroner, skriver Opticoms styreleder Anders Eckhoff i en børsmelding fredag formiddag.

Om det til slutt blir selskapet som sitter igjen med skatteregningen blir ikke avgjort før skattesaken er rettskraftig avgjort eller styremedlemmene innbetaler skattekravet, påpeker Eckhoff.

Litt senere fredag sendte også Fast ut en melding om skattekrav rettet mot Fussell og Keith. Fast kan risikere å bli gjort ansvarlig for et krav på i underkant av 190 millioner kroner til sammen.

I børsmeldingen påpekes det fra Fasts side at Fussell og Keith allerede har skattet for de samme forholdene i England, og at det dermed dreier seg om dobbeltbeskatning. Dersom ikke klagen på dette fører fram, vil saken bli overlatt til skattemyndighetene i de respektive land, heter det i meldingen.

Kravet blir også bestridt ut fra at opsjonene beskattes på utstedelsestidspunktet. Da opsjonene ble utstedt var aksjekursene høye, men verdien har siden falt kraftig. Dermed er det snakk om helt andre verdier i dag, og gevinsten i 1998 er dermed kun å regne som en urealisert papirgevinst, blir det påpekt fra Fast side.

Til toppen