Mulighet for nye mobil-konkurrenter

Telenor og Netcom skal i utgangspunktet miste sine GSM 900-frekvenser til neste år, noe som kan åpne for andre.

Telenor og Netcom skal i utgangspunktet miste sine GSM 900-frekvenser til neste år, noe som kan åpne for andre.

I utgangspunktet står Telenor og Netcom overfor et gigantisk problem. Det er snart ti år siden de fikk innvilget GSM-900-lisenser og i november 2005 går avtalene ut. Telenor og Netcom har bedt om å få lisensene forlenget, noe Samferdselsdepartementet holder døren på gløtt for.

I en pressemelding i dag inviterer Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet, til en formell og bred høring om den framtidige bruken av frekvenser som nå nyttes av Telenor og NetCom for drift av mobilnett av typen GSM-900.

"Videre forvaltning av GSM 900-frekvensene er av stor samfunnsmessig betydning. Innspillene i denne høringsrunden vil være viktige for departementets beslutning i spørsmålet om fornyelse av konsesjonene. Prosedyren for den videre behandlingen av saken vil bli fastsatt etter at Samferdselsdepartementet har mottatt og ferdigbehandlet innkomne høringsuttalelser." skriver departementet i sin pressemelding.

- Det var vel ingen som forutså utvikligen for ti år siden, GSM har vært et meget godt system og ny teknologi har ikke tatt over enda, påpeker Eva Hildrum, telesjef i departmentene.

- Vi har ikke lagt noen prosedyre for hvordan fornyelse eller ny utlysning av ny frekvensene. På høringen skal vi stille spørsmål om interessen for frekvensene, forteller Hildrum. Det er dessuten mulig å dele opp 900-båndet i flere bånd og variere lengden på nye lisenser.

Her kan du lese mer om høringen om 900 MHz båndene.

Til toppen