TELEKOM

«Multilink» lover bedre bredbånd

Tjenester er nærmest immune mot krøll når brukeren mottar dem over flere nett samtidig.

Hovedprinsippet for multilink: Datastrømmen mellom bruker og tjeneste splittes og fordeles mellom de fysiske nettverkene som er tilgjengelig, for eksempel mobil og WLAN. Brukeren opplever større båndbredde og mer solid forbindelse.«App» står for applikasjon, ML for multilink, og MLA for «multilink access», for eksempel der en pc eller mobiltelefon har internettilgang gjennom både mobilnettet og WLAN.
Hovedprinsippet for multilink: Datastrømmen mellom bruker og tjeneste splittes og fordeles mellom de fysiske nettverkene som er tilgjengelig, for eksempel mobil og WLAN. Brukeren opplever større båndbredde og mer solid forbindelse.«App» står for applikasjon, ML for multilink, og MLA for «multilink access», for eksempel der en pc eller mobiltelefon har internettilgang gjennom både mobilnettet og WLAN.
18. nov. 2011 - 07:40

I stadig flere situasjoner har man tilgang til mange nettverk samtidig, som mobilnett fra flere operatører, trådløse lokalnett (WLAN eller «WiFi») og kablet Ethernet. Tanken er derfor nærliggende at brukere kan sikres bedre kvalitet og pålitelighet ved at tjenester leveres samtidig over alle tilgjengelige nett.

Poenget er altså ikke at en tjeneste som man mottar over 3G mobil, automatisk bytter til WLAN straks man kommer inn i en trådløse IP-sone. Det er at tjenesten hele tiden leveres over begge, eller alle tilgjengelige nett.

Beveger man på seg, og kommer inn i dekningsområdet til ytterligere et nett, tar tjenesten også dette nettet i bruk, automatisk. Forlater man et dekningsområde, nøyer tjenesten seg med de nettene som fortsatt er tilgjengelige.

Sett fra nettverkssiden heter dette «multilink». Sett fra tjenestesiden heter det «multiplay services». Temaet er gjenstand for et prosjekt kalt March – Multilink Architecture for Multiplay Services – under forsknings- og utviklingsprogrammet Celtic, for løsninger som kan styrke Europas konkurranseevne innen telekommunikasjon. Celtic hører til under EU-programmet Eureka.

March-prosjektet startet 1. juni 2008, og ble avsluttet 30. september. Deltakerne kom fra to tekniske høyskoler (fra henholdsvis Ungarn og Romania) samt ti private selskaper, hvorav tre norske: Lividi, Simula Innovation og Telenor. Koordinator var Terje Tjelta fra Telenor.

De norske partnerne i March har fått delfinansiering fra Norges forskningsråd. De andre deltakerne har fått delfinansiering fra tilsvarende kilder i sine land.

Det prosjektet har gjort, er oppsummert i en kort brosjyre (pdf, 2 sider). 21. september ble det holdt et arbeidsseminar om March i Telenors lokaler på Fornebu. De fleste av presentasjonene på seminaret er tilgjengelige fra prosjektets nettsted, blant annet fra hovedinnledningen til Terje Tjelta.

På seminaret ble to multilink-løsninger demonstrert, fra henholdsvis norske Lividi og israelske LiveU.

Demonstrasjonen til Lividi viste hvordan videokonferanser kan formidles samtidig over flere nettverk. Programvare på en bærbar pc gjorde det mulig å delta i videokonferansen over Telenors trådløse lokalnett, 3G og kablet nett samtidig.

LiveU demonstrerte en løsning for nett-tv, der man sikrer maksimalt tilgjengelig båndbredde ved å kombinere alt av tilgjengelige nettverk, det vil si mobil, trådløst lokalnett, kablet Ethernet med mer.

March-brosjyren slår fast at prosjektet har vist nytten av multilink-teknologi, særlig der det dreier seg om å levere båndbreddekrevende tjenester i sanntid over flere ulike fysiske nettverk på samme tid. Multilink gjør kapasiteten større og forbindelsen mer robust. Dette gir større kvalitet på brukeropplevelsen.

Den viktigste kombinasjonen av nettverk vil være mobil og WLAN. Slike nettverk er tilgjengelige nærmest overalt, og både mobiltelefoner, pc-er og nettbrett har, eller kan få, tilgang til begge typer.

I dag er det jevnt over langt dyrere for en bruker å hente en bredbåndstjeneste over mobilnettet enn over WLAN. Deltakerne i March-prosjektet har vurderte forretningsmodeller for framtidige tilbydere av multilink. Man antar at kostnadene knyttet til mobilt bredbånd vil falle kraftig framover. Tilbydere vil kunne tilby multilink som mulighet til utvidet båndbredde, mot at brukeren betaler mer. En annen mulighet er at en operatør legger inn multilink med tanke på å øke bruken av nettene, tilby bedre tjenester og betjene flere kunder. I så fall tror man at multilink vil kunne tilbys mot en beskjeden tilleggsbetaling fra brukeren, eventuelt ingen tilleggsbetaling i det hele tatt.

Poenget her er at multilink-løsninger vil gjøre det mulig for operatører å trekke mer ut av investeringer de allerede har gjort.

En hovedkonklusjon fra March er at multilink kan tilbys på toppen av eksisterende nett, uten å gripe inn i den eksisterende infrastrukturen. Det trengs selvfølgelig tilleggsfunksjonalitet, blant annet en multilink gateway for å splitte og samle dataflyt per tjeneste, og et punkt for å håndheve multilink trafikkregler. Tilleggsfunksjonalitet vil kunne implementeres i programvare, eventuelt nedfelt i egne bokser. På klientsiden er det påkrevet med en egen programvareagent. Denne skal samspille med infrastrukturen slik at brukeren ikke opplever annet enn fordelene, det vil si bedre ytelse og større pålitelighet.

Referanse for multilink arkitektur, slik den framstilles av March-prosjektet.
Referanse for multilink arkitektur, slik den framstilles av March-prosjektet.

Daglig leder Viktor S. Wold Eide i Lividi sier til digi.no at deres løsning for multilink videokonferanser legger til flere nettverk i sesjonen etter hvert som de blir tilgjengelige. Beveger man seg inn i et WLAN, gjøres dette nettet til en del av den samlede forbindelsen.

– Vi sørger for sesjonskontinuitet samtidig som vi aggregerer tilgjengelig kapasitet. Teknologi som er utviklet for videokonferanser vil kunne overføres til andre løsninger med kommunikasjon eller interaktivitet, der det ikke er tid eller anledning til å stoppe opp, kople til og komme i gang igjen. Poenget er å ivareta kontinuitet og utnytte de nettverkene man har.

Eide nevner nødetater, utstyr brukt av Forsvaret, og innen industri slik som for eksempel fjernstyring av undervannsroboter.

– Vi ser også for oss at multilink vil kunne bedre tjenestekvaliteten til mobile brukere på tog, buss og bil. Har man multilink på en telefon i et område med flere uavhengige telefonnett, vil telefonen kunne være på flere nett samtidig, og man vil ikke merke om det ene nettet faller ut.

Eide er klar på at resultatene fra March-prosjektet vil bli fulgt opp.

– Hver at partnerne vil bruke resultatene som best de kan ut fra sine forutsetninger. For oss er det et helt klart mål å få til konkrete produkter. Vi vil fortsette å arbeide med multilink sammen med Telenor og Simula.

Lividi ble startet med utspring i miljøet rundt Simula og Universitetet i Oslo i 2008. Selskapet har i dag tre ansatte på heltid. I 2008 og 2009 hadde Lividi oppdrag for Tandberg. De er i dag i en pilotfase for et videokonferanseprodukt.

– Vi vil etter hvert kunne innarbeide multilink inn i dette produktet, sier Eide.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.