Multimedia sklerose i Schibsted

Det endelige resultatet til Schibsted-konsernet viser at resultatenheten multimedia har fordoblet underskuddet. Det som i 1997 var et underskudd på i overkant av 100 millioner på resultat før skatt, har blitt 200 millioner i 1998.

Det endelige resultatet til Schibsted-konsernet viser at resultatenheten multimedia har fordoblet underskuddet. Det som i 1997 var et underskudd på i overkant av 100 millioner på resultat før skatt, har blitt 200 millioner i 1998.

Multimediasatsingen til Schibsted går med store tap, som forventet. Resultatet før skatt i Schibsted Multimedia endte på et negativt resultat på 200 millioner kroner i 1998. Også driftsresultatet på multimedia endte i minus; 176 millioner kroner i røde tall kunne Multimedia skuffe med. I denne potten er 15 millioner kroner i omstruktureringskostnader inkludert.

Schibsted har brukt sparekniven på sin nettsatsinger, og konsernet melder at "(...) man valgte å redusere de løpende driftskostnader innenfor området i påvente av at de kommersielle mulighetene materialiserer seg. Den pågående restruktureringen av online-virksomhetene vil føre til betydelig reduserte kostnader i 1999".

Driftsinntektene til Schibsted-konsernet har gått opp i 1998 i forhold til 1997, men det har også driftskostnadene. Driftsinntektene har økt med om lag 1,27 milliarder, og driftskostnadene har økt med rundt 1,6 milliarder kroner.

Resultatet før skattekostnad har blitt 460 millioner dårligere i 1998 i forhold til 1997. Som digi.no tidligere har skrevet, er dette det dårligste resultat siden 1992 i Schibsted-konsernet. Da var resultat før skatt 230 millioner kroner, og fram til 1997 pekte pila bare én vei - oppover. Inntil 1998, hvor resultatet stuper.

Resultatet per aksje har også gått betraktelig ned. I 1998 var verdien på Schibsted-aksjen på 2,40 øre per aksje. Til sammenligning var verdien 7,05 i 1997 og 5,79 i 1996.

Dagens resultater skiller seg lite fra det foreløpige resultatvarselet konsernet sendte ut tidligere denne uken.SCHIBSTED konsern 1998 1997 1996
Driftsinntekter 6.633,0 5.359,0 4.569,0
Driftsresultat 318,2 644,7 578,0
Resultat før skatt 268,6 728,2 579,2
Endelig resultat 166,5 487,9 401,2
SCHIBSTED multimedia
Driftsinntekter 298,7 188,5 209,9
Driftsresultat -175,5 -90,4 11,0
Resultat før skatt -200,3 -103,9 6,4
Alle tall er i millioner. Kilde: Schibsted årsmelding 1998.
Til toppen