Multos baner veien for personlige smartkort

Posten Norge følger eksemplet til blant andre American Express, MasterCard og British Telecom, og satser på smartkortoperativsystemet Multos.

Posten Norge følger eksemplet til blant andre American Express, MasterCard og British Telecom, og satser på smartkortoperativsystemet Multos.

Multos står for noe sånt som Multiple Application Operating System, og legger til rette for smartkort som kan lastes med flere applikasjoner. Idéen er at du bygger opp ditt personlige smartkort, og legger til og sletter applikasjoner etter behov. Et slikt kort vil du for eksempel kunne bruke til å overføre dine personlige og betalingsdata til hotellet du sjekker deg inn på. Hotellet laster sin egen applikasjon til smartkortet ditt for å gi tilgang til rommet, rabattordninger ved utvalgte utesteder og andre spesielle tjenester. Ved utsjekking slettes hotellets applikasjon fra smartkortet.

– Det er svært viktig å skille mellom smartkort med flere funksjoner og smartkort med flere applikasjoner, sier prosjektansvarlig Einar Mathiesen i Posten SDS. Han har bidratt stort til det sterke fokuset som IT-tinget i Trondheim retter mot flerapplikasjonssmartkort denne uka.

– Flerfunksjonskort har gjerne flere men beslektede funksjoner, og applikasjonene legges inn når kortet utstedes. Skal en applikasjon byttes ut eller oppgraderes, må det utstedes et nytt kort. Et flerapplikasjonskort kan gi funksjoner som er svært forskjellig fra hverandre. Applikasjoner kan legges inn og tas ut hele tiden, slik at funksjonaliteten i kortet styres av kortinnehaveren.

Sikkerhet er en viktig egenskap ved smartkortløsninger, og Multos-baserte kort betraktes som langt sikrere enn dagens magnetstripekort.

Multos lot først høre fra seg i 1997, som et produkt fra Mondex, selskapet som i sin tid utviklet den berømte elektroniske pengepungen. De første kort under Multos kom i år. Rettighetene til systemet administreres av et konsortium kjent som Maosco. Det ble grunnlagt i mai i fjor av Motorola, Siemens, Hitachi, Dai Nippon Printing Company (DNP), Keycorp, MasterCard og Mondex. Konsortiet er forpliktet til å gjøre systemet tilgjengelig for alle som måtte være interessert.

Siden stiftelsen har blant andre Fujitsu sluttet seg til konseptet, og trukket med seg døtre som Amdahl og ICL. Multos er allerede tilgjengelig på fire ulike smartkortbrikker, og flere er under utvikling.

Mondex tilbyr en rekke utviklingsverktøy til Multos. Grunnpakken med assembler, simulator og debugger skal koste rundt 1500 britiske pund, en C-kompilator kommer på 600 pund. I tillegg kommer PC-programvare for å simulere Multos-løsninger.

– Posten SDS kommer til å satse på basisløsninger for Multos-baserte kort, sier Mathiesen. – Med det mener vi elektronisk identifikasjon og pengepung. Over dette vil si utvikle løsninger for Posten. Ellers vil vi utnytte Multos-franchisen til å etablere allianser med partnere.

Mathiesen ser fram til at alle slags personlige dokumenter – vernepliktsbok, pass, førerkort, adgangskort av forskjellige slag – kan erstattes av smartkort eller Multos-baserte applikasjoner.

Til toppen