München utsetter Linux-overgang

München trenger mer tid til å teste Linux før de kvitter seg med Windows på alle sine PC-er.

München trenger mer tid til å teste Linux før de kvitter seg med Windows på alle sine PC-er.

Det er nå tre år siden myndighetene i München kunngjorde at de vil overføre samtlige av byadministrasjonens PC-er fra Windows til Linux. Det dreier seg om 14.000 PC-er som i dag kjører Windows NT 4.0 og Microsoft Office 97 og 2000, og som skulle over på Linux og OpenOffice.org fra i høst.

Prosjektleder Peter Hofmann sier til News.com at timeplanen har glippet. Den første avdelingen som skal bytte til Linux, starter prosessen i midten av 2006.

Årsaken er at man trenger mer tid til å teste ut pilotimplementasjoner av Linux-klienten. Hele første halvdel av 2006 vil gå med til pilottesting. Hver avdeling skal få sitt eget pilotprosjekt, og det er ikke sikkerhet at alle avdelingene hopper rett til Linux når pilottesten er fullført.

Noen avdelinger vil nemlig i første omgang begrense testingen til OpenOffice.org, på Windows. Andre vil starte samtidig med både Linux og OpenOffice.org. De er spesielt der man har mange egenutviklede applikasjoner i samspill med Office at man vil ta ett skritt om gangen.

Hofmann innrømmer at ikke alle ansatte er like entusiastiske med tanke på overgangen.

    Les også:

Til toppen