Munthe: - Full seier for NetCom

NetCom-sjef på oppsigelse, Gert Munthe, er klinkende klar i sin kommentar til mandagens vedtak i Post og Teletilsynet om at eksisterende samtrafikkavtale, som utløp 8. mars, fortsatt vil gjelde og at selskapet dermed kan tilby sine kunder telefoni på Telenors fastnett.

Munthe kaller vedtaket i Post og Teletilsynet for "en full seier for NetCom". I vedtaket fra Post- og teletilsynet heter det at eksisterende samtrafikkavtale forlenges til partene etter megling har kommet fram til en avtale eller senest 20. mai. Den eksisterende samtrafikkavtalen løp ut 8. mars. Vedtaket pålegger Telenor å åpne fastnettet for NetComs prefiks, 1515.

Munthe lover at selskapet vil benytte seg av anledningen til i første rekke å gi bedriftskunder et alternativ.

- Vi vil tilby fastlinjetjenester til våre bedriftskunder men vil avvente på massemarkedet. Vi mener våre kunder er best kjent med at all trafikk skjer via mobilnett.

NetCom-sjefen sier at selskapet ikke ønsker noen særbehandling, men kan ikke finne seg i at Telenor skal sette prisene på NetComs tjenester.

I dag mottar NetCom 2,04 kroner per minutt for samtaler fra Telenors fastnett til NetComs mobilnett. I Telenors nye priser fra 1. mars koster det 1,85 per minutt å ringe fra fastnettet til begge GSM-nettene. NetCom kan ifølge Munthe tenke seg å redusere sin pris fra 2,04 med 20 prosent til rundt 1,65. Dagens ordning er ifølge Munthe en situsjon som er verst for Telenor, og som Telenor har de største interessene av å ordne opp i.

Telenor kompenserer for dette ved såkalt "refiling", som i praksis betyr at samtaler fra fastnettet i Norge sendes via Sverige, før de havner i NetComs norske GSM-nett. På den måten kommer Telenor ut med en levelig snittpris på fastnett-samtalene til NetCom.

- Dette gjør at tjenesten NetCom id, som gjør det mulig for brukeren å se nummeret på den som ringer, ikke fungerer. Dette er en tjeneste vi betaler Telenor for, sier Munthe, som sier at dette er et eksempel på at Telenor misbruker monopolsituasjonen ved å forringe NetComs produkt.

Munthe mener Telenor bryter EØS-avtalen på tre områder. Foruten å nekte NetCom tilgang til fastlinjemarkedet, reagerer NetCom på at Telenor forsøker å diktere NetComs priser og refilingen av samtaler via Sverige. NetCom ber EØS-domstolen ESA vurdere disse tre punktene opp mot EØS-avtalen.

- Vi føler oss sikre på at vi har sendt en god sak til ESA, og hadde ikke gjort det om vi trodde at vedtaket derfra ikke skulle gå i vår favør, sier Munthe.

Til toppen