Munthe med opsjonsgevinst på 9,1 millioner kroner.

Gert Munthe ønsker ikke å gi detaljerte svar på hva som vil skje med opsjonsordningen hans. Etter det digi.no kjenner til, skyldes det at Munthe får anledning til å løse inn opsjoner så sent som 25. september, et godt halvår etter at han leverte sin oppsigelse.

Gert Munthe ønsker ikke å gi detaljerte svar på hva som vil skje med opsjonsordningen hans. Etter det digi.no kjenner til, skyldes det at Munthe får anledning til å løse inn opsjoner så sent som 25. september, et godt halvår etter at han leverte sin oppsigelse.

I intervju med digi.no tidligere i dag ville ikke Gert W. Munthe gå i detalj på sin opsjonsordning, annet enn å si at han ville gå glipp av noe gevinst.

Etter det digi.no erfarer innebærer dette faktisk at kun den siste opsjonsavtalen Gert W. Munthe har fått, ikke vil bli innløst.

digi.no har registrert følgende opsjoner på Munthe:

Innløsningsperiode Antall opsjoner Strike
01.04.97 - 01.04.2000 26.420 29,30
01.04.98 - 01.04.2000 52.840 81,90
25.09.98 - 25.09.2000 12.000 73,75
01.04.99 - 01.04.2000 10.000 134,68

Gert W. Munthe sa tidligere mandag til Nettavisen at han ville konvertere sine opsjoner i aksjer så snart som mulig, av skattemessige grunner. Dette skyldes at verdistigningen på opsjonene som følge av kursstigning på underliggende aksjer beskattes som personinntekt så lenge opsjonene ikke er innløst - altså en beskatning på 49,6 prosent mot gevinstskatt på 28 prosent.

Den første opsjonsavtalen ville det altså været gunstigst for Munthe å løse inn i dag, etter som kursen har falt 7 kroner så langt, på hans avgang. Det ville i så tilfelle gitt en gevinst før kurtasje og skatt på 3,6 millioner om han umiddelbart hadde realisert gevinsten.

De to neste pakkene er noe mer kinkig å finne gevinsten på, da den avhenger av både aksjens volatilitet, tid til forfall og implisitt markedsrente i perioden til forfall. For illustrasjonsformål kan vil likevel tenke oss at også de to andre kontraktene kunne innløses i dag til den avtalte innløsningskursen. Det ville i så tilfelle gitt gevinster på henholdsvis 4,4 millioner og 1,1 millioner kroner.

Totalt sitter da Gert W. Munthe med urealiserte gevinster på 9,1 millioner kroner regnet ut fra en NetCom-kurs på 166 kroner.

Gert W. Munthe har i tillegg 64.090 aksjer i NetCom GSM ASA til en tilsvarende verdi på kroner 10,6 millioner kroner.

Til toppen