Munthe stagget sterk oppgang

Gert Munthes oppsigelse i NetCom bidro til at IT-indeksen bare steg med 0,8 prosent mens totalindeksen la på seg 1,9 prosent. PC-Systemer nærmer seg igjen 20-tallet og havnet godt opp på vinnerlisten mandag.

Markedet gir to forklaringer på kursfallet på hele 3,2 prosent i NetCom GSM ASA. Ved siden av oppsigelsen fra toppsjef Gert Munthe, pekes det på reduksjoner i termineringsprisene som en mulig årsak til kursfallet. Reduksjonen i termineringspriser skulle imidlertid være kjent fra november i fjor da Stig Herbern i Telenor Mobil gav klar beskjed om hvor store reduksjonene ville bli. Prisfallet og konsekvensene er også kommentert i detalj i disse spalter tidligere.

Dermed ser det altså ut til at markedet har gitt et "hyggelig farvel" til Munthe, som har vært med NetCom siden september 1993. Om vi legger til grunn at markedet er meget godt oppdatert på Munthes prioriteringer og lederstil har altså markedet tolket Munthes avgang som negativt for NetCom.

Det er interessant, i hvert fall i lys av styreformann Leif Frode Onarheims uttalelser til digi.no tidligere i dag. Undertegnede kommentator er villig til å gå meget langt i retning av å tolke Onarheims uttalelser, samt egen kjennskap til selskapet, i retning av at styret i NetCom og herr Munthe nok ikke har vært helt enige om prioriteringene det siste året/halvåret. Det trekker i så tilfelle i retning av at styret ønsker at NetCom ikke skal kjøre et så ekstremt sololøp som det har gjort til nå, hvilket åpner for et helt mylder av spekulasjoner både rundt eierne og mulige tette allianser.

GSM-nettet har ok kapasitet med DCS 1800, men noe særlig datatrafikk er det ikke rom for, for å si det slik. Det er ikke gitt at bedriftsmarkedet for evig og alltid vil være interessert i å velge NetCom som kommunikasjonspartner dersom selskapet ikke kan tilby et bredere spekter av kommunikasjonstjenester. Problemstillingen er velkjent, og Munthe har så langt hatt meget store mengder is i magen i så henseende.

Blant andre større kursreaksjoner mandag nevner vi først og fremst PC-Systemer. Markedet syntes å være meget godt fornøyd med å registrere at Boasson har komponert et salgs- og kundestøttesystem av elementer fra Eidsvoll. Dermed flyttet kursen seg opp på 17,50 kroner - hvilket er en oppgang på hele 9,4 prosent.

Merkantildata fortsatte himmelferden og smakte på 365 kroner i løpet av dagen før en avslutning på 362 kroner. Investorer med steiner av stål får håpe Adolfsens vinger ikke er laget av voks.

På tross av førsteside-hets av styreformann Botnevik i Finansavisen, så Nera igjen 30 kroner, hvilket man må tilbake til tiden før siste resultatfremleggelse for å finne. Da ser det ut til at det som måtte eksistert av overreaksjon etter resultatene, er tatt ut. Korrigert for et forhåpentlig mer edruelig virkelighetsbilde fra Nera-ledelsen skal da "de-gutta-har-vi-ikke-tillit-til" rabatten kunne reduseres noe.

Maskinvareinvestorer kan også merke seg at TTI fortsetter oppover i små, men hyggelige skritt. Tilretteleggerne har ikke ønsket å hausse aksjen, kanskje snarere tvert i mot kan man si. Det er nok fornuftig, da det ikke er til å legge skjul på at her er både teknologi-risikoen og ikke minst den operasjonelle risikoen meget stor. Sett i forhold til prisingen av Tandberg Data (det er ikke en helt fair sammenlikning men...) er det nok likevel en del investorer som har problemer med å la sekreter produsert i området rundt tungen, holde seg på innsiden av munnhulen. Her er det åpenbart rom for en ytterligere stigning, selv om et marked med en mer edruelig track-record i IT-aksjer nok ville ønsket å vente på både reviderte tall ut januar måned og kanskje litt mer, før halleluja-stemningen virkelig griper om seg.

Til toppen