Murdoch og Berlusconi sammen mot reklameforkjemper

EU-kommisjonen skal gjennomføre en stor undersøkelse om TV-reklamens virkning på barn, og de store europeiske mediekonsernene kjemper nå for at motstandere mot reklame rettet mot barn får delta i utformingen av undersøkelsen.

EU-kommisjonen skal gjennomføre en stor undersøkelse om TV-reklamens virkning på barn, og de store europeiske mediekonsernene kjemper nå for at motstandere mot reklame rettet mot barn får delta i utformingen av undersøkelsen.

I denne saken står mediemagnatene Rupert Murdoch (bildet) og Silvio Berlusconi sammen med andre europeiske mediekonsern som TV3.

Ifølge den danske avisen Jyllands-Posten er det forskere som mener TV-reklame rettet mot barn må reguleres strengt, utelukket fra å delta i en gruppe som skal utforme undersøkelsen, for å unngå reaksjoner fra de store europeiske mediekonsernene.

EU-kommisjonens avdeling for kultur og utdanning har avvist at den danske forskeren Birgitte Tufte kan delta i gruppen som skal utforme undersøkelsen. Hun har tidligere vært tilknyttet liknende arbeid i regi av EU-kommisjonen.

Tufte har utgitt rapporten "Barn og TV-reklame" for det danske kulturdepartementet, en rapport som dokumenterer TV-reklamens sterke påvirkning på barn og etterlyser strammere regler på området. Det er denne rapporten som skal ha gitt de europeiske mediekonsernene kalde føtter, etter at den har blitt lest i ulike europeiske TV- og reklameselskaper.

Til toppen