Murdoch saksøker AOL

Et selskap i Rupert Murdochs News Corp-konsern har saksøkt America Online. Hensikten er å blokkere AOLs overtakelse av CompuServes to millioner kunder.

Bakgrunnen for søksmålet er, ifølge America Online, en annen tvist mellom selskapene. News Corp-selskapet Kesmai har tidligere anklaget AOL for avtalebrudd, etter at AOL lanserte en tjeneste som konkurrerte med Kesmais spilltjeneste hos nettleverandøren.

- De forsøker helt enkelt å få en bedre posisjon på vårt nettsted uten å måtte betale for det, sier en talskvinne for AOL til Wall Street Journal.

Kesmai hevder i søksmålet at AOL ved å overta CompuServes kunder vil bryte med amerikansk antitrustlovgivning. AOL har tidligere i år inngått en avtale med CompuServes eier Worldcom om å overta CompuServes to millioner brukere. Dersom avtalen gjennomføres vil AOL, som allerede er verdens største nettleverandør, få en samlet kundemasse på mer enn 11 millioner brukere.

Til toppen