Musa kjenner deg igjen på blodårene dine

Fujitsu Laboratories har utviklet en biometrisk autentiseringsteknologi som kan gjenkjenne en persons identitet ved å lese av blodåre-mønsteret i håndflaten.

Det forskes mye på såkalt biometrisk autentisering, blant teknologiene som prøves ut av banker og sikkerhetsselskaper er avlesing av øyets iris, fingeravtrykksensorer og ansiktsgjenkjenning. Foreløpig er det imidlertid få systemer som er tatt kommersielt i bruk av næringslivet og det offentlige, noe som blant annet skyldes uvisshet rundt sikkerheten i teknologiene, kostnadsnivå og uavklarte personvernspørsmål.

Usikkerhetene til tross, det er ingen tvil om at ulike møsntergjenkjenningsteknologier etter hvert vil komme for fullt og på flere områder erstatte dagens identifikasjonspapirer og plastkort. Adangskontroll til kontorer og arbeidsplasser er ett eksempel, pålogging på datautstyr et annet, og det er sistnevnte som er tilfelle for det foreløpig nyeste tilskuddet på biometri-ID-fronten: Fujitsu Laboratories har utviklet en autentiseringsteknologi som gjenkjenner en persons unike ID ved å lese av hennes blodåre-mønster i håndflaten.

Systemet virker slik: Brukerens håndflate belyses først av et infrarødt lys. Blodårene like under huden reflekteres så tilbake til en avleser som dermed kan lage et digitalt bilde av håndflaten. Av dette bildet blir det laget et mønster som skal være unikt for hvert enkelt menneske. Når så brukeren legger hånden sin på avleseren blir det reflekterte mønsteret sammenliknet med det allerede innleste digitale bildet/mønsteret. Dersom de stemmer overens med hverandre, får brukeren tilgang til tjenesten hun har bedt om.


Blodåremønsteret inni håndflaten er en enkel og sikker måte å identifisere folk på, opplyser Fujitsu og poengterer at blodåremønsteret dannes i kroppen før man er født, foruten at det blir større endres ikke selve mønsteret ved aldring, og det er unikt fra person til person. Blodåremønsteret i høyre håndflate er heller ikke likt eller speilvendt det du har i venstre - hver håndflate på hvert eneste menneske er unikt.

Fujitsu har følgelig utviklet en PC-mus som inneholder en infrarød håndflateleser, og som via blodåremønstergjenkjenning kan gi rask pålogging til datasystemet - uten bruk av passord eller andre sikkerhetsløsninger.

I et eksperiment som Fujitsu Labs nylig utførte ble blodåremønsteret fra 700 mennesker identifisert og korrekt sammenliknet med de forhåndsregistrerte mønstrene. Selskapet sier at man er sikre på å klare en feilrate på under 0,5 prosent.


Foruten PC-pålogging planlegger Fujitsu å ta i bruk teknologien i blant annet veggplater for adgangskontroll til kontorlokaler, mobiltelefoner og annen forbrukerelektronikk, samt bekrefte deltakelse i møter/samtaler eller verifisering av kontrakter. På sikt ser man for seg en feilrate ned mot 0, hvilket betyr at håndflateavlesing kan fungere som en unik og sikker ID ved for eksempel banktjenester og andre pengetransaksjoner - også via Internett fra hjemme-PC-en.

Til toppen