Musikkbransjen anker fildelingskjennelse

Anken gjelder frifinnelsen av fildelingstjenester som misbrukes til brudd på opphavsrett.

Anken gjelder frifinnelsen av fildelingstjenester som misbrukes til brudd på opphavsrett.

I august opprettholdt en føderal domstol i San Francisco en kjennelse fra en lavere rett, der fildelingstjenestene til Grokster og StreamCast (Morpheus) ble frikjent for medvirkning til brudd på opphavsrettsvernet. Disse tjenestene er satt opp slik at de som leverer dem ikke har muligheter for å kontrollere hvordan de brukes. Retten mente følgelig at de ikke kan gjøres medansvarlige for eventuell misbruk.

    Les også:

Ifølge Wall Street Journal mener analytikere at begge tjenestene i hovedsak brukes til ulovlig utveksling av opphavsrettsbeskyttet musikk og video.

Fredag gikk Motion Picture Association of America (MPAA) og Recording Industry Association of America (RIAA) sammen om en anke til USAs høyesterett der de ber om at frifinnelsen oppheves.

I kjennelsen som frifinner leverandørene av fildelingstjenestene, skriver dommeren at de kan brukes til både lovlig og ulovlig virksomhet, og at de følgelig ikke er prinsipielt forskjellige fra selskaper som selger videoopptakere eller kopieringsmaskiner, som også brukes i strid med opphavsretten.

Bransjen mener kjennelsen strider mot dommen mot en annen fildelingstjeneste, Aimster, der tjenesteleverandøren ble gjort medansvarlig for brukernes brudd på opphavsretten. Svakheten i denne argumentasjonen er at Aimsters tjeneste bygget på en teknologi der det var mulig å kontrollere hva slags filer som ble utvekslet. Grokster og Morpheus gir ikke denne muligheten, siden brukerne oppretter en direkte forbindelse seg i mellom, som tjenesteleverandøren ikke kan overvåke.

Til toppen