Musikknedlasting i telefonkiosker

British Telecom har planer om å omdanne alle offentlige telefonkiosker til jukebokser.

British Telecom har planer om å omdanne alle offentlige telefonkiosker til jukebokser.

Offentlige telefonkiosker kan brukes til å laste ned musikk. Dette mener British Telecom (BT), som planlegger å bygge om selskapets telefonkiosker til en form for jukebokser. Dette skriver BBC Online. BT er nå i forhandlinger med en ledende tilbyder av digital musikk om innhold til tjenesten.

Ifølge BBC Online vil musikk trolig kunne lastes ned fra mer enn tusen av BTs telefonkiosker allerede neste år. Omtrent 1200 telefonkiosker er allerede koblet til Intenett og tilbyr ulike tjenester, blant annet nedlasting av ringesignaler. Disse kioskene befinner seg i sentrum i britiske byer. 400 finnes i London. Betalingen skal kunne gjøres ved hjelp av et telefonkort eller kredittkort.

BT drifter fortsatt omtrent 70.000 telefonkiosker i Storbritannia, hvorav omtrent 60 prosent drives med tap. Selskapet er derfor svært interesserte i modernisere kioskene slik at de også kan tilby andre tjenester, men håper også å kunne koble fra noen tusen av kioskene neste år. Selskapet er dog bundet av langsiktige avtaler med britiske telemyndigheter om drift og vedlikehold av telefonautomatene. Denne avtalen er nå under reforhandling.

Til toppen