Mye å spare på virtuelle PC-er

Tynne klienter mot virtuelle PC-er i egne serverpartisjoner seiler opp som et aktuelt alternativ.

Mye å spare på virtuelle PC-er
Bilde:

Virtualisering viser seg å være en hendig løsning også i forhold til PC-er. Tynnklient-leverandøren Wyse og virtualiseringsleverandøren VMware samarbeider om løsninger knyttet til det de kaller «VDI», for «virtual desktop infrastructure».

I korthet innebærer løsningen at man kjører VMware ESX på sentrale servere for å dele dem opp i et antall partisjoner. Hver partisjon tilordnes en egen PC-bruker som får sin egen kopi av Windows. Applikasjoner kan fordeles – eller streames – til hver sesjon etter behov. Forbindelsen til den fysiske klienten ordnes over Windows-protokollen RDP.

Ordningen innebærer mange fordeler for driftspersonalet: Man forholder seg til én utgave av klientoperativsystemet, og får svært enkle rutiner for oppgradering og patching. Man har også total styring over applikasjonenes tilstand og fordeling. Brukerne kan gis tilgang til applikasjoner og tjenester som kan være umulig å realisere i et vanlig Citrix eller Terminal Services-miljø.

Ifølge Wyse innebærer VDI mer driftsressurser per bruker enn Citrix. Fordelen er at den gjør det mulig å tilby tynnklienter til brukere som ikke kan nås gjennom Citrix-tilnærmingen med delte tjenester.

Med tanke på eventuell oppgradering til Windows Vista, virker VDI-prinsippet svært egnet: Oppgraderingen kan gjøres over natta, og når brukerne slår på sine klienter, merker de knapt at den virtuelle PC-en har et helt nytt operativsystem.

Et vesentlig bidrag fra Wyse til denne slags løsning er en ny type tynnklient, «S10 – VDI Edition», utstyrt med det spesialiserte operativsystemet «Wyse Thin OS – VDI Edition»

Dette systemet skal være svært rask på RDP, og er totalt tilstandsfri. Det innebærer at den ikke trenger noen egen konfigurering: Det lastes automatisk ved oppstart. Klienten starter på fem sekunder. I tillegg til VMware kan den brukes i løsninger fra Citrix, Leostream og Propero. Og for sikkerhets skyld: Den støtter også https.

Tynnklienten S10 skal ikke gjøre annet enn å håndtere informasjonsutvekslingen mellom den virtuelle PC-en på den ene siden, og skjerm, mus og tastatur på den andre. Den nøyer seg med en svært beskjeden prosessor (AMD Geode GX 533) og har et strømforbruk på 6 watt. Den håndterer skjermer i opptil 1600 x 1200 punkter, og kan leveres med kopling til WLAN. Den har ingen vifte, og er nærmest totalt støyfri.

VDI har visse klare begrensninger, blant annet er det vanskelig å håndtere klientapplikasjoner som stiller store krav til grafikk.

Løsningen med tilstandsløs tynnklient innebærer også at man ikke kan bruke biometrisk autentisering eller anvende andre former for komplekst periferiutstyr. Det tynne operativsystemet har for eksempel ingen støtte for kameraer.

Wyse signaliserer at de vurderer støtte for tale over IP på sitt tynne operativsystemet, men understreker samtidig at det aldri vil bli snakk om å gjøre systemet for fett.

Både IDC og Gartner leverte kostnadsundersøkelser om tynnklienter i bedriftsmiljøer i fjor høst. Wyse tolker dem under ett på denne måten: Undersøkelsene tyder på at kostnader til maskin- og programvare kan reduseres med 40 prosent, og at utgiftene til IT-drift kan reduseres med 29 prosent. Tap relatert til PC-nedetid reduseres med 88 prosent, mens IT-staben blir 78 prosent mer produktiv.

Ifølge Commaxx, en hovedleverandør i Norge av både Wyse og Citrix, er tommelfingerregelen at bedriften halverer supportutgifter når PC-ene konverteres til en tynnklient, og at de halveres igjen når selve PC-en erstattes med en fysisk tynnklient.