Mye feil i norske mobilnett

Forsker Amund Kvalbein håper operatørene kan identifisere svakhetene.

Mye feil i norske mobilnett
Seniorforsker Amund Kvalbein håper rapporten kan være nyttig for operatørene slik at de kan identifisere svakheter og øke robustheten i sine tjenester. Bilde:

Robuste nett-senteret ved Simula Research Laboratory har nettopp publisert en rapport kalt Robusthet i norske mobilnett.

Rapporten tar brukerens perspektiv. Data er hentet fra langtidsmålinger av mobilnettene fra fem norske operatører: Telenor, Netcom, Tele2, Network Norway og Ice. Målingene er foretatt kontinuerlig i perioden juli til desember 2013. Målenodene er spredt over det meste av landet, med hovedvekt på tettsteder og større byer. Datasettet består av målinger fra 852 forbindelser fordelt på 307 målenoder i 85 kommuner.

Materialet tyder på at det er rom for forbedringer. Mange forbindelser opplever både «signifikant nedetid» og «forholdsvis høyt pakketap». Det fører til problemer for både filoverføring og IP-telefoni i mobilnettet.

Trøsten er at de ulike nettene feiler relativt uavhengig av hverandre. På de fleste stedene målingene er utført, kan man nå 99,999 prosent tilgjengelighet ved å kople seg til to operatører.

Seniorforsker Amund Kvalbein ved Robuste nett-senteret sier de ønsker å bringe mer data inn i debatten om robusthet i norske mobilnett.

– Det er ikke opplagt hvordan robusthet bør kvantifiseres eller måles. I denne rapporten tar vi en endebrukers perspektiv, og måler stabiliteten som en vanlig bruker opplever. Vi håper at rapporten kan være nyttig for operatørene slik at de kan identifisere svakheter og øke robustheten i sine tjenester, skriver Kvalbein i en e-post.

Blant hovedfunnene:

Brudd
I snitt mister mellom 15 prosent (Telenor og Network Norway) og 37 prosent (Tele2) av forbindelsene tilkoplingen mer enn ti minutter per dag.

Hos Telenor og Network Norway er avbruddene hyppige og korte. Hos Netcom og Tele2 er avbruddene sjeldnere, men mer langvarige.

2G-forbindelser mister tilkoplingen i 10 prosent av alle timer. 3G-forbindelser mister tilkoplingen i 4 prosent av alle timer. Her er det ikke forskjell mellom operatørene.

Pakketap
Mellom 18 prosent (Ice) og 49 prosent (Telenor) av forbindelsene har et gjennomsnittlig pakketap på over 1 prosent.

Ice og Network Norway har det laveste pakketapet. Netcom og Tele2 har lavt pakketap i de fleste forbindelser, men en del forbindelser med svært høyt pakketap. Telenor har høyere pakketap enn de andre operatørene i de fleste forbindelser, men har få forbindelser med svært høyt pakketap.

En av testene gikk ut på å laste ned en fil på én megabyte.

Her var det store forskjeller mellom operatørene. Ice kom best ut: 1,1 prosent av nedlastingsforsøkene mislyktes. Hos Telenor var det 7,4 prosent av nedlastingsforsøkene som ikke ble fullført.

En annen test etterliknet en IP-samtale i mobilnettet.

Konklusjonen her er at for halvparten av Telenors forbindelser feiler minst 10 prosent av samtalene. For de andre UMTS-operatørene (altså ikke Ice) opplevde mellom 11 prosent og 17 prosent av forbindelsene en feilrate over 10 prosent.

Når det gjelder Ice heter det at man opplevde lavere stabil båndbredde enn hos UMTS-operatørene.