Myk utfasing av HPs gamle minimaskiner

Hewlett-Packard faser ut de proprietære minimaskinene e3000 og tilbyr kundene en myk overgangsperiode på fem år.

e3000 startet som Hewlett-Packards bidrag til de såkalte minimaskinenes glansperiode da den ble lansert tidlig på 1970-tallet, noen år etter de første Nord-maskinene til salige Norsk Data. Mens datidens datamaskiner var anlegg som måtte installeres i egne saler med klimaanlegg, opererte minimaskinene i vanlige rom og tok ikke mer plass enn et kjøleskap. HP har forbedret e3000-maskinene helt til det siste - "den mellomstore serveren for internettalderen" var slagordet for den nyeste utgaven av n-class - og det proprietære operativsystemet MPE/iX ble oppgradert så seint som i september i år.

I går ble det satt endelig strek. To milepæler er verdt å merke seg:

  • 1. november 2003 blir det ikke lenger mulig å kjøpe nye e3000-servere.
  • 1. januar 2007 opphører enhver support av e3000-servere.

HP begrunner beslutningen med to argumenter: Teknologiutviklingen gjør det uholdbart å holde på proprietære plattformer. Både kunder og partnere er allerede i ferd med å bytte til åpnere plattformer.

De som fortsatt kjører e3000, anbefales å fase dem ut over de nærmeste fem årene. HP stiller opp med service, rådgiving, opplæring, outsourcing og finansiering. Har du nye e3000-maskiner, tilbys gratis konvertering til HP-UX-baserte servere. Har de eldre e3000-maskiner, tilbys finansiering og rabatter ved kjøp av nytt HP-utstyr under HP-UX, Windows eller Linux. Har du kritiske applikasjoner som bare finnes for e3000, bør du undersøke gehalten i HPs forsikring om at selskapet arbeider med applikasjonsleverandørene for å hjelpe dem og deres kunder med overgangen til nyere plattformer.

HP forsikrer at fram til 1. november 2003 vil e3000 fortsatt oppgraderes med blant annet nye prosessorer og lagringsløsninger.

Nærmere detaljer om utfasingen finnes på HPs nettsider for e3000.

Til toppen