Myke penger fra Telenor

Tirsdag lanserer Telenor Link sin løsning for betaling av småbeløp på Internett; DIP - Direkte Internett Penger. Først ute er pilottester på nettet, men i Telenor Link regner en med å kunne tilby tjenesten i større skala til høsten.

Betalingsløsningen DIP er noe av det som ble igjen etter Telenor Links storslåtte planer om å lansere spill på Internett, planer som ble lagt i skuffen for et halvt år siden, blant annet på grunn av myndighetenes holdning til spill på Internett.

- Spillplanene er foreløpig lagt på hylla, men vi satt igjen med en ferdig betalingsløsning for Internett-tjenesten, sier prosjektleder i Telenor Link, Øystein Hansen, til digi.no.

Link har nå pusset på DIP og lanserer løsningen som den så langt eneste og beste løsningen for Internett-baserte tjenester som krever overføring av småbeløp fra tjenesteleverandør til kunde.

Hansen ser fremdeles spill som en mulighet, men nøyer seg i første omgang med fire pilotkunder - Net2, Bergens Tidende, Brann og Games - som de neste månedene skal få teste DIP, helt gratis. Og slik vil det også bli i fortsettelsen. Telenor Links inntektspotensial ligger i at de tar en liten del av omsetningen. Innholdsleverandørene vil ikke betale noe for å bruke denne tjenesten.

DIP er et programvarebasert system for elektronisk betaling over Internett, og har med kryptografiske teknikker også sørget for sikkerheten, sier Hansen.

Foreløpig er det bare kunder på Windows og Windows NT som har nettleseren Explorer som kan benytte DIP, mens utvikling av en løsning for Netscape er i gang. System for Mac er heller tvilsomt slik det ser ut i dag.

- Vi benytter oss av det sertifikatet som ligger i Explorer, sier Hansen. Hver kunde må registrere seg selv før en kan benytte betalingstjenesten, noe som skjer ved hjelp av Explorer-sertifikatet, som gir kunden et kundeidentifiseringsnummer (KID), og tilgang til en konto i DnB, der selve pengene oppbevares. KID og sertifikatet i Explorer sørger for at kunden får tilgang til sin del av pengene på kontoen, og gjør at kunden kan kjøpe tjenester og belaste kontoen.

DnB-kontoens innhold speiles på en server hos Telenor Link, som holder oversikt over alle brukerne og hvilke beløp den enkelte kunde har til disposisjon. Hver kunde må selv betale penger inn på DnB-kontoen før de kan brukes. Det jobbes med mulighet for å overføre penger til kontoen fra andre kontoer via nettet.

Hansen sier pilotkundene skal teste systemet fram til september/oktober, før en vil gå ut og tilby betalingsløsningen aktivt i markedet.

- Vi regner med at denne betalingsløsningen kan skape økonomi for en del prosjekter som er på nettet, og som ennå ikke er på nettet fordi det ikke finnes betalingsløsninger. Noen av disse tjenestene kan være spill eller andre konkurranserelaterte tjenester og redaksjonelle tjenester, sier Hansen.

Til toppen