Myndighetene avviste Microsofts "smutthull"

USAs myndigheter tok Microsofts forslag til endringer av straffetiltakene alvorlig. Men de fleste ble avvist som forsøk på å opprette smutthull.

USAs myndigheter tok Microsofts forslag til endringer av straffetiltakene alvorlig. Men de fleste ble avvist som forsøk på å opprette smutthull.

I forrige uke sa talspersoner for USAs justisdepartement og 19 delstater at noen av Microsoft Corporations forslag til endring av innstillingen om straffetiltak faktisk hadde noe for seg. De ba om tid til å vurdere saken nærmere. I går kveld var det klart at de godtar bare et tjuetalls av til sammen rundt hundre endringsforslag, stort sett ordvalg og kommaer. De andre avfeies som forsøk på å skape smutthull for å undergrave straffetiltakene.

Myndighetene gikk med på ikke å tvinge Microsoft til å offentliggjøre hva den enkelte PC-leverandøren må betale for Windows. Fristen for de nye "Baby Bills" til å kunngjøre gjensidig inngåtte avtaler forlenges i tråd med Microsofts innvending. Den pålagte oppsplittingen i myndighetenes forslag beskrives ikke lenger som en "divestiture", men som en "reorganization".

Microsofts viktigste innvendinger ble kontant avvist, blant annet forslaget om at spesielle betingelser skulle vare i fire år i stedet for ti, og at selskapet trenger ett år, ikke fire måneder, til å gjennomføre oppsplittingen.

Et viktig poeng for Microsoft er å unngå å havne i en situasjon der selskapet argumenterer overfor en ankeinstans at oppsplittingen er ugjennomførbar, samtidig som det legger fram for en annen rett en egen plan for å gjennomføre det påstått ugjennomførbare.

I myndighetenes erklæring heter det at "Microsofts øvrige forslag består for en stor del av endringer som ville opprette smutthull og tillate Microsoft å fortsette sin konkurransefiendtlige virksomhet."

Et eksempel på dette er Microsofts forslag om å endre datoen for fordeling av opphavsrett mellom de to "Baby Bills". Myndighetene fastholder 27. april 2000 som er datoen før den opprinnelige innstillingen om straffetiltak ble kjent. Microsoft vil ha en senere dato, noe myndighetene ikke er villige til å innvilge fordi Microsoft ville få tid til å omfordele aktivaene sine.

Microsoft reagerer kraftig mot alt dette. Selskapets talspersoner betegner myndighetenes reviderte innstilling som "kosmetisk" og hevder at "versjon 3.0 ikke er noe bedre enn den første".

Microsoft får anledning til en siste replikk. Ifølge New York Times, kan en dom avgis allerede torsdag eller fredag denne uka.

(Basert på rapporter i amerikanske medier, blant andre Wall Street Journal, New York Times, News.com, Reuters og ZDnet.)

Les:


Microsoft vurderer utflagging
Myndighetene søker utsettelse i Microsoft-saken
Microsoft utsetter sin strategiske reorientering
Fastholder at Gates må velge mellom Windows og Office
Dommeren antyder at Microsoft bør deles i tre
Microsoft bør heller dømmes til samfunnstjeneste
Dramatisk før avgjørende runde i Microsoft-saken
Microsoft foreslår image-forbedrende straff
Apple-avhopper skal bedre Microsofts image
Slik ønsker Microsoft å straffes
Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi
USA vil splitte Microsoft
Microsoft forsvarer seg med massiv markedskampanje
Mer effektivt å dele Microsoft enn å regulere det

Til toppen