Myndighetene fastholder pekeransvar

Forbrukerombudet går ikke videre med Disney-lenken til EUnet, men holder på at internettleverandøren har et medvirkeransvar for å spre Disney-reklame til det norske markedet.

Forbrukerombudet går ikke videre med Disney-lenken til EUnet, men holder på at internettleverandøren har et medvirkeransvar for å spre Disney-reklame til det norske markedet.

Striden angående EUnets lenke i Nettvik til Disneys websider har fått en foreløpig ende; Forbrukerombudet vil ikke "på det nåværende tidspunkt" gå videre med saken.

Grunnen er dynamikken ved Disneys internettsider. Forhold som var problematiske i februar i år, er det ikke lenger. Disney har endret sidene, slik at tilbud og innhold som, ifølge FO var i strid med flere paragrafer i markedsføringsloven, ikke lenger er det.

Forbrukerombudet (FO), som sorterer under Barne- og familiedepartmentet og først og fremst skal opptre på vegne av forbrukerne, fant det problematisk at EUnet hadde lagt ut en Disney-lenke i sin egen Nettvik-tjeneste under "Barnas sider".

FO mente at EUnet medvirket til ulovlig barnereklame, blant annet fordi The Walt Disney Company tilbød en gratis gave hvis nettbrukeren handlet før en bestemt dato. I tillegg ble en spørrekonkurranse spesielt rettet inn mot det norske markedet ansett som tvilsom fra FOs side.

Ombudet beskriver innvendingene i et brev som er sendt i oktober i år og mener generelt at man skal være forsiktig med markedsføring som engasjerer barn og unge mennesker på ulike måter. Den kan komme i konflikt med paragraf 1 i markedsføringsloven om forhold som strider mot god markedsføringsskikk.

EUnet sa i sitt svarbrev at leverandørens egne sider ikke inneholdt det markedsføringsmaterialet det ble reist spørsmål om. Dessuten fantes det ingen reklame for Disneys sider i Nettvik. Og EUnet hadde ikke tatt betalt for å ta inn hyperlenken på sine barnesider.

Tidligere har EUnet-sjef Per Brose, som også er leder av internettleverandørenes organisasjon Internettforum, sagt til digi.no at han har vært villig til å kjøre denne prinsipielle saken fullt ut på vegne av bransjen. Dette for å klargjøre spørsmålet om pekeransvar.

Nå blir ikke det nødvendig.

FO akter ikke å gå videre rett og slett fordi bevisene har forsvunnet. Men ombudet fastholder følgende i sitt brev til EUnet:

"Selv om De hverken har reklame for Disneys hjemmesider eller fått betalt for å ta inn denne linken, vil EUnet som innholdsleverandør gjennom denne pekeren som finnes på "Barnas sider" på Nettvik etter vår mening ha et medvirkningsansvar for å spre Disney-reklamen til det norske markedet".

Til toppen