JUSS OG SAMFUNN

Myndighetene har arkivert alle diskusjonsgrupper siden 1995

Nasjonalbiblioteket synes det er mange gode grunner til å publisere på nytt meldingene i ulike norske nyhetsgrupper som de har samlet siden 1995. Datatilsynet mener personvernulempene er for store.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
16. aug. 2001 - 08:39

Nasjonalbiblioteket har samlet inn meldinger fra samtlige norske nyhetsgrupper siden 1995. Dette har de gjort fordi de mener det er et svært viktig kildemateriale for forskning.Jonny Edvardsen, som er underdirektør i Nasjonalbiblioteket, har hatt en dialog med Datatilsynet omkring en eventuell offentliggjøring av dette materialet.

Han mener det er viktig å være tidlig ute med innsamling av denne type materiale, spesielt fordi Internett er en ny mediekanal. Biblioteket planlegger nå å offentliggjøre alle disse meldingene på Internett samlet.

Årsaken til dette er, ifølge Edvardsen, at meldingene allerede er offentlig tilgjengelige, og at materialet helt åpenbart omfattes av pliktavleveringsloven.

- Det er en del mennesker som kan ha interesse av disse meldingene utover den tiden de ligger på nyhetsgruppene. For eksempel gjelder dette slektsforskere, sier Edvardsen.

Han mener Nasjonalbiblioteket med dette vil tilgjengeliggjøre pliktavlevert materiale på bred basis.

- Å samle inn disse meldingene uten å kunne gi tilgang til materialet i ettertid, framstår som ufornuftig bruk av statlige ressurser, skriver biblioteket i et brev til Datatilsynet.

Edvardsen mener det vil være unaturlig å ikke behandle meldinger publisert i nyhetsgrupper på Internett likt som annet publisert materiale eller andre "utgivelser". Dette fordi meldingene allerede er publisert på nett, og fordi de dermed også bør gjøres tilgjengelige i samme kanal i fremtiden.

Det at meldingene publiseres uten noen som helst kontroll - de kan skrives av hvem som helst og inneholde hva som helst - ser han på som et generelt problem med Internett. - Det er ikke noe spesielt med nyhetsgrupper i så henseende.

- For forskere, og da spesielt medieforskere, vil det være uhyre interessant å se på dette med nyhetsgrupper om 15 - 20 år, sier Edvardsen til digitoday.

Han understreker at dette materialet ikke er offentliggjort ennå.

- Nasjonalbiblioteket har ikke prioritert saken så høyt at de har fått laget programmer som muliggjør offentliggjøring av disse meldingene ennå, sier han.

PS!
digitoday.no skylder å gjøre oppmerksom på at andre aktører enn Nasjonalbiblioteket har tatt vare på nyhetsgrupper på Internett. En av dem er Google.com som har arkivert disse på denne adressen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.