Myndighetene overrasker ikke NetCom

Administrerende direktør Terje Christoffersen sier til digi.no at han ikke er overrasket over at myndighetene vurderer frekvensprising som et regulatorisk virkemiddel.

- Det er kjent at myndighetene vurderer slike virkemidler og vi er kjent med arbeidsgruppens arbeid. Det ligger overhodet ikke noe revolusjonerende i det, sier Terje Christoffersen til digi.no

Han benekter imidlertid at han kjente innholdet i rapporten fra Teleplan.

- Den rapporten det er referert til har vi ikke sett, og jeg kjenner ikke til innholdet i rapporten, sier Christoffersen.

Christoffersen uttrykker først og fremst overraskelse over de beløpene som er referert i pressen.

- Dersom beløpene er korrekt referert er de overraskende. Vi har nå nettopp sett at en aktør som Telia revurderer hele sin mobilsatsing i Norge fordi de er usikre på om det vil være lønnsomt. Dersom myndighetene er bekymret for at det er for få aktører i markedet, er vel ikke dette rett vei å gå.

- På lengre sikt er det vel rimelig å anta at det vil være knapphet på frekvenser. Dermed må myndighetene også finne et reguleringsregime som gir best mulig utnyttelse av frekvensene. Slik sett er dere vel forberedt på å betale for frekvensene?

- Vi betaler allerede i dag for 1800-frekvensene så det er i seg selv ikke noe nytt.

NetCom betaler nå 10 millioner kroner årlig for 1800-frekvensene uavhengig av om frekvensene er i bruk eller ikke.

Christoffersen vil ikke kommentere eventuelle frekvensavgifter på GSM-900 båndet, da han ikke selv har sett Teleplans rapport.

Til toppen