Myndighetene sikter mot strukturelle endringer i Microsoft-saken

Det vil være enklere å omstrukturere Microsoft enn å gjennomføre en kontinuerlig juridisk overvåkning av selskapets disposisjoner, sier talsmenn ifølge Wall Street Journal. "Boutique"-banken Greenhill & Co har fått i oppdrag å utrede en oppdeling.

Det vil være enklere å omstrukturere Microsoft enn å gjennomføre en kontinuerlig juridisk overvåkning av selskapets disposisjoner, sier talsmenn ifølge Wall Street Journal. "Boutique"-banken Greenhill & Co har fått i oppdrag å utrede en oppdeling.

Finansavisen Wall Street Journal skriver mandag at justisdepartementet i Washington vil kreve at retten finner Microsoft skyldig i tre spesifikke brudd på antitrustlovgivningen.

Det første går ut på ulovlig virksomhet for å opprettholde Windows-monopolet. Det andre dreier seg om ulovlige forsøk på å oppnå et monopol innen nettlesere. Det tredje dreier seg om praksis som under normale omstendigheter er lovlig, men som betraktes som ulovlig dersom utøveren har et monopol. Et eksempel på det siste er eksklusive kontrakter, der for eksempel en Internett-tilbyder går med på at abonnentene ikke skal tilbys annen nettleser enn Microsofts.

De 19 delstatene som er delaktige i søksmålet mot Microsoft, støtter kravet fra justisdepartementet. De vil i tillegg kreve at retten fastslår at Microsoft har brutt en rekke tilsvarende lover på delstatsnivå.

Ulovlig opprettholdelse av Windows-monopolet og ulovlige forretningspraksis betinget av Windows-monopolet antas å være sterkere begrunnet i dommer Thomas Penfield Jacksons utredning om sakens fakta enn ulovlige forsøk på å oppnå et monopol innen nettlesere.

Justisdepartementets krav om hva Microsoft må kjennes skyldig i, samsvarer godt med hva som kan oppnås ved å dele opp selskapet. Wall Street Journal skriver at "noen i regjeringens leier forventes å presse på for å restrukturere selskapet, med det mål å hindre en gjentakelse av de skadelige handlingene som dommer Thomas Penfield Jackson gjør rede for". Begrunnelsen deres er at restrukturering - til og med en oppdeling - vil være gunstigere for både Microsoft spesielt og industrien generelt enn en rekke juridiske spesialtiltak.

Fredag kunngjorde justisdepartementet at det har hyret "boutique" banken Greenhill & Co for å vurdere "finansielle aspekter ved alle tenkbare remedier" mot Microsoft. (Uttrykket "boutique" viser til en forholdsvis liten bank med en eksklusiv kundekrets.) Det antas at dette avspeiler myndighetenes ønske om å restrukturere eller dele opp Microsoft, men departementet avholdt seg fra enhver kommentar. Banken har vært like taus.

Boutique-bankens sjef og gründer Robert Greenhill er tidligere president i Morgan Stanley, og regnes som ekspert på sammenslåinger. Blant teknologiselskapene i Greenhills kundekrets er Microsofts nære allierte Compaq. En rekke av bankens medarbeidere er Wall Street-kjendiser. Blant dem er Jeffrey P. Williams som tidligere ledet telekom- og mediagruppen hos Morgan Stanley. Williams antas å bli satt på Microsoft-utredningen. I 1996, da han arbeidet hos Morgan Stanley, var han rådgiver for AT&T som da ble splittet i tre uavhengige selskaper.

Siden 5. november, da dommer Thomas Penfield Jackson leverte sin utredning om sakens fakta, har digi.no publisert blant annet disse artiklene om Microsoft-saken:


Til toppen