Myndighetene skal diskutere Big Brother på nett

Hvem som skal ha redaktøransvaret for Big Brother-sendingene på Internett og hvem som skal straffes dersom det skjer overtramp, er foreløpig ikke klart.

De siste par årene har det å se på såkalte 'reality-TV' programmer blitt en svært yndet fritidssyssel blant store deler av befolkningen. Det programmet som høstet mest oppmerksomhet i mediene - og dermed også blant publikum - var TVNorges Big Brother.

Også Kulturdepartementet har tatt opp dette i et eget punkt i sin mediemelding, som ble lagt frem fredag.

"Det siste årets debatt i Norge har fått enkelte til på nytt å trekke frem forslaget om et offentlig medieombud. Departementet kan for det første vanskelig se hvordan et medieombud skulle kunne hindre TV-kanaler å sende slike programmer. For øvrig viser den mediedebatten som har vært i etterkant av TVNorges Big Brother-serie at pressens egen etikkdebatt fungerer", skriver Kulturdepartementet i mediemeldingen.

Departementet understreker at slike sendinger fullt ut omfattes av fjernsynskanalenes redaktøransvar.

Men når det gjelder overføring på Internett, som har vært en viktig og integrert del av Big Brother-serien, er det per i dag uklart på hvilken måte og i hvilken grad straffelovens bestemmelser om redaktøransvar kommer til anvendelse.

"Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å vurdere spørsmålet. Gruppas rapport er ment å danne grunnlag for praksis på området inntil spørsmålet får en avklaring enten ved lovendring eller domstolspraksis", heter det i meldingen.

Denne arbeidsgruppen ble satt ned en stund tilbake og ledes av professor Jon Bing.

Til toppen