Myndighetene søker utsettelse i Microsoft-saken

USAs justisdepartement vil ikke trekke sitt forslag om å bryte opp Microsoft i flere mindre selskaper, men ber likevel monopolrettssakens dommer, Thomas Penfield Jackson, om å vente med en endelig dom etter at Microsoft har lagt fram endringsforslag som "synes å være fornuftige".

Dommer Penfield Jackson ga myndighetene frist til mandag med å svare på eventuelle endringer til den foreslåtte planen om å bryte opp Microsoft, mens programvareselskapet fikk frist til onsdag for å komme med sitt endelige tilsvar i saken.

Ifølge næringslivsavisen Wall Street Journal søker nå justisdepartementet og 17 stater en kortere utsettelse "for å kommentere Microsofts siste forslag til endringer". Avisen siterer kilder på saksøkernes side som sier at det ligger det an til at deler av Microsofts forslag kan aksepteres, mens andre kanskje må avvises fordi de undergraver myndighetenes forslåtte straffetiltak.
Les mer om bakgrunnen for Microsoft-saken:
Microsoft utsetter sin strategiske reorientering
Fastholder at Gates må velge mellom Windows og Office
Dommeren antyder at Microsoft bør deles i tre
Microsoft bør heller dømmes til samfunnstjeneste
Dramatisk før avgjørende runde i Microsoft-saken
Microsoft foreslår image-forbedrende straff
Apple-avhopper skal bedre Microsofts image
Slik ønsker Microsoft å straffes
Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi
USA vil splitte Microsoft

Blant de endringsforslagene som vurderes er en utvidelse av den tiden Microsoft får i dekretet til å underkaste seg den detaljerte oppsplittingsplanen. Myndighetenes forslag gir Microsoft en frist på fire måneder, mens selskapet selv ber om tolv måneder.


Microsofts advokater ba tidligere i uken om en rekke endringer i det foreslåtte dekretet, fra mindre språklige grep som vil ha marginale konsekvenser for realitetene i saken, til endringer som vil gjøre det vesentlig lettere for Microsoft å akseptere enkelte tiltak.

Samtidig understreket Microsofts advokater nok en gang at myndighetenes foreslåtte straffetiltak uansett er "så ekstreme og ødeleggende" at de ikke vil overleve en runde i appelldomstolen.

Justisminister Janet Reno har foreslått å dele opp Microsoft i to; én del basert på operativsystemet Windows, mens den andre virksomheten får kontrollen over Microsofts dominerende kontorprogramvare (Office-programmene) og Internett-produkter.

Alle tegn tyder på at dommer Thomas Penfield Jackson faktisk vil foreslå en oppsplitting, men det er en beslutning som i så fall vil bli umiddelbart anket av Microsoft, skal en tro tidligere uttalelser fra selskapets ledelse. En behandling i appelldomstolen vil ta tid, sannsynligvis godt over ett år. Dommeren kan imidlertid også ilegge Microsoft foreløpige restriksjoner som gjelder i appellperioden, noe som kan vise seg svært vanskelig for Microsofts advokater å styre klar av.

Dommeren sa også at han vil imøtese et forslag fra myndighetene om å ta appellsaken direkte til Høyesterett, noe som er tillatt i store antitrustsaker. Dette er imidlertid en beslutning som til syvende og sist tilligger riksadvokaten å ta, ikke de regulerende konkurransemyndighetene eller justisdepartementet.

Microsoft-gründer og selskapets styreformann og strategisjef, Bill Gates, sier Microsofts overordnede strategi nå er å tilpasse all sin programvare til Internett. Ifølge Gates er den nye strategien helt verdiløs ("it will be doomed") dersom Microsoft splittes opp i to eller flere mindre selskaper.

Til toppen