Myndighetene sperret bankkontoen til Internett-leverandør som nekter innsyn i brukernes e-post

Den russiske ISP-en Bayard-Slavia nekter å utlevere brukeres e-post til myndighetene. Det må de hevdes det, ifølge tolkningen av et hemmelig direktiv som ingen kan overprøve fordi det er hemmelig. Nå presser myndighetene langsomt livet ut av den oppsetsige ISP-en.

Den russiske ISP-en Bayard-Slavia nekter å utlevere brukeres e-post til myndighetene. Det må de hevdes det, ifølge tolkningen av et hemmelig direktiv som ingen kan overprøve fordi det er hemmelig. Nå presser myndighetene langsomt livet ut av den oppsetsige ISP-en.

Myndighetene i Russland har sperret bankkontoen til Bayard-Slavia fordi Internett-tilbyderen nekter å bøye seg for regjeringens overvåkningsdirektiv.

Direktivet, kjent som SORM-2, gir overvåkningspolitet FSB vide fullmakter til å lese privat elektronisk post. Det eneste vilkåret er at det skal begrunnes med kamp mot skatteunndragelser og korrupsjon. Direktivet krever at Internett-tilbyderne selv må bekoste både overvåkningsutstyret og en direkte høyhastighets forbindelse til FSBs hovedkvarter i Moskva.

Minst én Internett-tilbyder skal ifølge Sergei Smirnov ved det russiske menneskerettsnettstedet www.hro.org ha avvist ethvert samarbeid med FSB. Bayard-Slavia Communications i Volgograd har siden oppstarten i november 1997 konsekvent holdt på at russiske borgere må ha det samme personvernet som borgere i andre demokratiske land. Da myndighetene påla selskapet å etterkomme påleggene i SORM-2 i april i fjor, nektet Bayard-Slavia blankt.

Smirnov viser til en artikkel i Moskva Times der det heter at Bayard-Slavia har insistert på at FSB må kunne vise til en rettslig kjennelse hver gang det ønsker å lese privat elektronisk post. Tilbyderen er truet med å bli fratatt sin lisens, og fikk også besøk av skattepolitiet uten at disse var i stand til å påvise uregelmessigheter i Bayard-Slavias regnskaper.

Smirnov forteller videre at menneskerettsorganisasjonen Glasnost Defence Foundation protesterte til Russlands øverste anklagemyndighet i desember i fjor. Organisasjonen pekte på at Volgograd-FSBs behandling av Bayard-Slavia var i strid mot både den russiske grunnloven og en rekke av Russlands internasjonale forpliktelser. Den la til at FSB umulig kan ha rettslig dekning for å kreve at noen skulle etterkomme SORM-2-bestemmelsene, siden disse aldri har vært offentliggjort.

Anklagemyndigheten svarte aldri på denne henvendelsen. Men mot slutten av februar kom det et brev til Glasnost Defence Foundation fra den lokale anklagemyndigheten i Volgograd. Brevet inneholdt ingen kommentar til organisasjonens argumenter, men slo fast at FSBs framgangsmåte svarte til lovens pålegg, og at det juridiske grunnlaget for FSBs virksomhet var gradert materiale som vanlige sivile ikke kunne innvilges innsyn i.

Techweb har fått kontakt med Bayard-Slavias daglige leder Nail Murzakhanov. Han bekrefter forsøkene på å inndra selskapets lisens, og legger til at FSB også har prøvd å sperre selskapets satellittforbindelse til Moskva.

Det FSB nettopp har fått til, er å sperre Bayard-Slavias bankkonto, slik at selskapet er avskåret fra alle utbetalinger. Det kan dermed bare være et spørsmål om tid før tilbyderen må gi seg.

- Vi vil aldri hjelpe FSB til å utføre ulovlig overvåkning, sier Murzakhanov til Techweb. - Vi er den første Internett-tilbyderen til å ta opp kampen mot ulovlig innsanking av informasjon. Dessverre er det også sannsynlig at vi blir de første til å ødelegges på grunn av oppsetsighet.

(Se lenkene nedenfor for bakgrunnsmateriale om SORM-2. Vet du om lenker ut over disse, vil vi legge dem ut på digi.no straks du sender dem til oss. SORM-2 kan betraktes som en russisk utgave av vestens Echelon og Enfopol som du kan finne materiale om ved å benytte søkefeltet i digi.no.)

Til toppen