Myndighetene til kort i Microsoft-saken

Halvveis i Microsoft-saken er begge partene seierssikre. Men flere momenter tyder på at myndighetene kan komme til kort, kommenterer data-redaktør Eirik Rossen.

Halvveis i Microsoft-saken er begge partene seierssikre. Men flere momenter tyder på at myndighetene kan komme til kort, kommenterer data-redaktør Eirik Rossen.

Før avhøret av regjeringens siste vitne var over, og etter at det skriftlige vitnemålet fra det første av Microsofts tolv vitner var offentliggjort (se peker til tidligere artikler), tok ledende talspersoner for myndigheter og Microsoft seg tid til å oppsummere sine synspunkter overfor pressen.

Microsofts ledende advokat William Neukom sa at teppet er i ferd med å falle i en svak sak. Han la vekt på at ikke en gang myndighetenes siste vitne, MIT-professor Franklin Fisher, ville si klart at forbrukerne er skadet av Microsofts framferd. Han avvitse som "utillatelig spekulasjon" å hevde at Microsoft kan komme til å utnytte sin stilling til å skade forbrukerne en gang i framtida. Han mente at myndighetenes sak vesentlig er bygget på e-post-sitater tatt ut av sin sammenheng, og gledet seg til å føre e-post-meldingenes opphav som vitner, for å få fram formuleringenes egentlige betydning.

Justisdepartementets ansvarlige for saken, Joel Klein, var tilfreds over hvor godt myndighetene hadde fått fram mønsteret i Microsofts konkurransehemmende praksis. Etter hans mening er det et svakhetstegn at Microsoft ser seg nødt til å føre ni blant sin øverste ledelse som vitner til å bortforklare e-post der det gjøres rede for tilsiktet skadelig framferd.

Delstatenes talsperson, Iowas attorney general Tom Miller, mente myndighetene hadde fått fram kartleggingen av Microsofts skadelige kultur. Han tok også opp forhold rundt kontorsuiten Office, og virket som han angret på at Office måtte droppes fra rettssaken grunnet tidsnød.

En rekke juridiske eksperter har uttalt seg. Antitrust-spesialist Hillard Sterling hos Gordon & Glickson i Chicago har fortalt til flere amerikanske medier at selv om myndighetene har dokumentert særdeles aggressiv framferd hos Microsoft, er det ikke dermed gitt at man har greid å bevise lovbrudd. Aggressiv framferd er ikke nødvendigvis ulovlig, selv når utøveren har en spesielt høy markedsandel. Sterling mener den raske utviklingen innen programvaremarkedet, illustrert blant annet av AOLs oppkjøp av Netscape, og forekomsten av alternative distribusjonskanaler, gjør det spesielt vrient å bevise brudd på antitrustlovene. Han slår fast at man ikke har greid å bevise at Microsoft har stengt distribusjonskanaler mot sine konkurrenter, og peker på at velsignelsen av buntingen mellom Internet Explorer og Windows i en ankeinstans var et viktig slag mot myndighetenes sak. Flere av de mer graverende påstandene mot Microsoft svekkes av at vitner fortalte hva de hadde hørt andre si. Dette kan være avgjørende til Microsofts fordel ved en eventuell anke.

News.com har samlet et panel på seks eksperter. Alle tror dommeren vil konkludere at Microsoft har monopolistisk makt, og de fleste tror dommeren vil slå fast at Microsoft har misbrukt denne makten gjennom eksklusive kontrakter og forsøk på å kvele konkurrenter og konkurrerende teknologier. Her blir vitnemål fra selskaper som Intel, Apple, Compaq og AOL tillagt stor betydning. Alle har fortalt om tilfeller av utilbørlig press for å rette seg etter Microsofts interesser.

En av ekspertene til News.com, Lewis Noonberg fra Piper & Margery, trekker også fram beskyldningene fra Apple og Netscape om hvordan Microsoft skal ha foreslått å dele markedet med disse selskapene, for henholdsvis multimediaprogramvare til Internett og nettlesere. Forslag om markedsdeling er et klart brudd på antitrustlovene.

Andre viktige momenter er presset for å undergrave stillingen til Java, og det delvis hemmelige materialet som skal tyde på at Microsoft har tatt kunstig høye priser på Windows og behandlet PC-leverandørene svært ulikt for å oppnå bestemte fordeler.

Microsoft stiller nå med tolv vitner, et hav av tid og noen av USAs best betalte advokater i et avgjørende forsøk på å slå tilbake et juridisk angrep som ikke alltid har vært like overbevisende, og der selv nøkkelvitner har måttet innrømme poeng til Microsofts fordel. Jeg har en snikende følelse av at myndighetene til slutt vil komme til kort. Stillingen skulle vært klarere til myndighetenes fordel før Microsoft stiller på hjemmebane.

Saken vil uansett få den varige virkningen at Bill Gates image er alvorlig svekket gjennom videoavhørene, og sannsynligvis vil det ta noe tid før Microsoft igjen kan opptre like hensynsløst som i årene 1994 til 1996.

Til toppen