Myndighetene vil beholde lav avgiftsgrense for e-handel

Finansdepartementet skriver i et høringsutkast at det ikke vil være aktuelt å heve grensen for avgiftsfrihet på varer sendt fra utlandet. Hensynet til norske næringsdrivende kommer først.

Posten foreslo rett før nyttår at Finansdepartementet burde heve grensen for toll- og avgiftsfrihet på gaver og varer kjøpt i utlandet, og som blir sendt til Norge via Posten eller andre spedisjonsfirmaer. Departementet har behandlet saken og har kommet med et høringsutkast hvor det foreslås at grensen for avgiftfrihet for gaver heves fra 500 til 1000 kroner, men at grensen for varer kjøpt i utlandet forblir uendret, det vil si maks 200 kroner per kjøpt pakke.

Departementet ønsker med dette å ta hensyn til konkurranseforholdene for norske næringsdrivende.

Rådgiver i skattelovgivning ved Finansdepartementet, Torunn Nordberg, sier til digi.no at selv om beløpet kanskje kan virke lite i dag, er det blitt mye lettere å bestille varer fra utlandet på grunn av Internett.

Departementet vurderer nå forskjellige modeller for å forenkle og redusere kostnadene. Selv om Nordberg ikke sitter inne med alle detaljer om dette, forteller hun at dette arbeidet først og fremst vil gå ut på å gjøre det mest mulig likt for forbrukerne, uavhengig av hvilken speditør som benyttes.

- I dag er det jo slik at speditørene opererer med helt forskjellige gebyrer, og at noen til og med tar ekstra betalt for behandling av varer fra utlandet til tross for at verdien ligger under avgiftsgrensen.

Men når det gjelder gaver, stiller departementet seg altså annerledes. Dette begrunnes med at gaver - i motsetning til ordinære kjøp - generelt vil være beskattet i kjøpslandet.

Nå er det ikke slik at saken er endelig avgjort. En rekke høringsinstanser skal gi tilbakemeldinger om dette høringsforslaget. Dette vil skje før den 25. mars i år.

Marian Rui Xavier, pressesjef i Posten, mener det er hyggelig at avgiftsgrensen på gaver etter all sannsynlighet vil gå opp, men er ellers ikke særlig fornøyd.

Posten ønsker å stimulere til økt e-handel, og Xavier legger ikke skjul på at det er de mange oppdragene Posten helt klart vil få, som er årsaken til denne interessen.

- Det er tre ting de som handler over Internett krever for å bli fornøyde, nemlig at det er enkelt, raskt og billig. Det at vi må tollbehandle pakker med verdi helt ned til 200 kroner, fører til mye merarbeid for oss og mer ventetid og økte kostnader for kundene, sier hun.

Hun er helt enig med Nordberg i at Internett i utgangspunktet har gjort det mye enklere å bestille varer fra utlandet.

- Det er jo forbrukermønsteret som er i endring, og det ønsker vi å følge opp.

Xavier lover derfor at Posten vil svare på høringsrunden til Finansdepartementet.

Til toppen