Myndigheter vil hindre kriser med GIS

Myndighetene vil vurdere hvordan geografiske informasjonssystemer kan gi bedre beredskap.

Myndighetene vil vurdere hvordan geografiske informasjonssystemer kan gi bedre beredskap.

Geografiske Informasjonssystemer (GIS) er i dag et av de raskest voksende områder innen IT. Det viser ikke minst veksten hos norske Geodata som i fjor ansatte 20 nye medarbeidere, og i år skal ansette ytterligere 20 personer.

Myndighetspersonell har etter hvert blitt klar over at gode GIS-systemer kan dempe dramatiske ringvirkninger av for eksempel fugleinfluensa, tsunami, e-koli bakterier og legionella.

– Vi har hele tiden jobbet for at våre kunder skal være proaktive og i forkant før en eventuell ulykke slik at man unngår de store skadevirkningene av en krise, sier administrerende direktør Hege Skryseth i Geodata til digi.no.

Både Utenriksdepartementet (UD), Borregaard og Gilde er blant dem som kan ha fått en ripe i sitt omdømme som følge av håndteringen av tsunami-ulykken, legionella og e-koli bakterien.

– Det er for sent å komme med GIS-verktøy fem uker etter at ulykken er inntruffet, sier Skryseth.

Men beredskapspersonell har åpenbart fått øynene opp for viktighetene av GIS-verktøy. I dag samles nemlig 60 personer fra myndigheter, faginstanser og politi for å se nærmere på hvordan GIS kan brukes i felles krise- og beredskapsplaner.

Veterinærinstituttet er blant aktørene som vil vise en proaktiv løsning i forhold til å bekjempe den fryktede fugleinfluensaen. Kriseverktøyet er utarbeidet i samarbeid med Folkehelsen og Mattilsynet.

– Men vi ser at GIS har en vel så stor vekst innen kommersiell virksomhet og privat sektor. Dette kan være innen alt fra GIS som et beslutningsverktøy i forhold til flåtestyring og logistikk til kartlegging av demografiske data som alder, kjønn og bosted ved etablering av barnehager, sykehjem eller trendy butikker, forteller Skryseth.

    Les også:

Til toppen