MySQL blir uavhengig enhet i Oracle

Oracle vil tilføre utviklerne ekspertise og metodologi.

MySQL blir uavhengig enhet i Oracle

Oracle vil tilføre utviklerne ekspertise og metodologi.

Da Oracle formelt overtok Sun i forrige uke – samme dag som Apple lanserte sin iPad – anstrengte selskapets ledelse seg for å berolige brukere som sverger til friprogdatabasen MySQL. Det har vært uttrykt frykt for at Oracle ville svekke dette produktet til fordel for ulike varianter av sin egen database.

Nestkommanderende Charles Phillips understreket at Oracle vil fortsette å støtte opp om et bredt utvalg produkter innen åpen kildekode. Han nevnte spesielt Linux, Apache, GlassFish og MySQL.

Edward Screven, Chief Corporate Architect, framhevet at Oracle vil fortsette å utvikle, fremme og støtte MySQL. Oracle vil opprettholde den delen av Suns organisasjon som utvikler MySQL, samt den som i dag står for markedsføring og salg av friprog-databasen. Disse skal holdes samlet i en uavhengig forretningsenhet. Brukere skal oppleve bedre support, ved å kanalisere det gjennom Oracles egen supportorganisasjon.

Screven lovte at kunder som har både Oracle og MySQL vil kunne administrere løsningene sine under ett med verktøy som Enterprise Manager og Audit Vault. Han mener dette samlet sett vil gi en bedre supportopplevelse.

Oracles hovedarkitekt sa videre at flere tiltak vil bli satt ut i live for å gjøre MySQL til et bedre produkt. Disse tiltakene svarer til det Oracle gjorde med InnoDB, en opprinnelig finsk ACID-kompatibel lagringsmotor for MySQL som Oracle kjøpte i oktober 2005, og som har vært en standard del av MySQLs binære distribusjon i mange år. I Wikipedia finner man en sammenlikning mellom InnoDB og det mest kurante alternativet MylSAM.

Det viktigste, ifølge Screven, er å gjøre MySQL-teamet delaktig i Oracles ekspertise og utviklingsmetodologi.

    Les også:

Til toppen