MySQL har snudd om lukket kildekode

MySQL forplikter seg nå til at selskapets databaseløsning alltid skal være fullt basert på åpen kildekode.

MySQL har snudd om lukket kildekode

MySQL forplikter seg nå til at selskapets databaseløsning alltid skal være fullt basert på åpen kildekode.

MySQL kunngjorde i april planer om å tilby enkelte tillegg til selskapets databasesystem som lukket kildekode. Modulene det var snakk om, er for blant annet backup og kryptering, og skulle bare gjøres tilgjengelig for betalende kunder.

Men i dette blogginnlegget skriver MySQLs community-sjef, Kaj Arnö, at selskapet nå i praksis har skiftet mening.

Det loves at MySQL Server er og alltid vil være fullt funksjonell og basert på åpen kildekode. Dette gjelder også MySQL Connectors og de viktigste lagringsmotoren som MySQL leveres.

Dessuten loves det at MySQL 6.0s kommende backup-funksjon vil være åpen kildekode-basert. Det gjelder også MyISAM-driveren for MySQL Backup, samt krypterings- og komprimeringsfunksjonene.

Arnö skriver videre at endringen i planene, skyldes at MySQL har blitt en del av Sun. Planene ble nemlig lagt før oppkjøpet, med tanke på en potensiell børsnotering, men har mindre hensikt når selskapet er underlagt Sun, som tilbyr en rekke produkter basert på åpen kildekode.

Likevel bør man ifølge Arnö kunne forvente at Sun og MySQL vil fortsette å eksperimentere med forretningsmodellen og med hva som blir tilbudt fellesskapet og hva som kun blir tilgjengelig mot betaling.

- Vi vil ikke alltid vite det rette svaret fra starten av, men vi ønsker at MySQL skal være den mest populære databasen for både betalende og ikke-betalende brukere, avslutter Arnö.

Til toppen